Otvorenie trhu pre všetky tri stupne škôl (ZŠ, ŠZŠ, SŠ) prinesie nové učebnice a pracovné zošity pre slovenské školy. Využite príležitosť!


Ministerstvo koncom minulého týždňa avizovalo, že na učebnice pre druhý stupeň ZŠ a stredné školy spolu prispeje vo výške 6,5 milióna eur.

 „Pred pár mesiacmi sme investovali 5,7 milióna eur do učebníc určených pre deti na 1. stupni ZŠ. Teraz posielame školám ďalších 6,5 milióna eur – konkrétne pre druhý stupeň ZŠ a pre stredné školy. Spoločne tak tento rok investujeme 12,2 milióna eur do učebníc pre žiakov základných a stredných škôl," priblížil minister školstva Branislav Gröhling. V roku 2020 do tohto zoznamu pribudlo 362 nových učebníc a didaktických prostriedkov, a to v slovenskom aj maďarskom jazyku. Sú to učebnice pre bežné aj pre špeciálne školy, pričom ponuka učebníc sa stále rozširuje. „Od začiatku sa snažíme presadiť modernejší a individuálnejší prístup k vzdelávaniu postavený na potrebách žiakov. Otvorený trh s učebnicami je jedným z nástrojov, ako to dosiahnuť. Školy a učitelia 

Novinkou sú ministerské nákupy pre stredné odborné školy a gymnáziá podľa počtu žiakov v daných ročníkoch – teda v rámci 2. stupňa základných škôl a stredných škôl. Výhodou je, že si nemusia zakúpiť učebnice pre každý ročník. Stačí, ak si zakúpia učebnice podľa toho, čo naozaj potrebujú. Napríklad v prípade, že má škola dosť učebníc pre piatakov a šiestakov, zakúpi si iba učebnice pre siedmakov. „Je tiež dôležité, aby školy pristupovali k nákupu učebníc zodpovedne a rozumne – aby využívali hlavne učebnice, ktoré nie sú jednorazové a ktoré môžu byť odovzdané aj ďalším žiakom," zdôraznil.si môžu vyberať učebnice tak, ako potrebujú pre svojich žiakov, ktorých najlepšie poznajú. Zároveň sa tým minimalizujú aj výdavky rodičov, ktorí neraz na niektoré učebnice doplácali," vysvetlil Gröhling. Školy získavajú financie po

Rezort školstva zároveň priebežne aktualizuje aj zoznamy schválených titulov pre prvý a druhý stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá.

stredne skoly

 

Preštudujte si teraz aktualizovaný zoznam učebníc a pracovných zošitov a zistite, ktoré tituly pribudli.

Zoznam schválených učebníc, schválených učebných textov, schválených pracovných zošitov, odporúčaných učebníc a odporúčaných pracovných zošitov, na zakúpenie ktorých ministerstvo školstva poskytne školám finančné prostriedky - 2021

Alebo si priamo vyberte z ponuky ministerských učebníc a zošitov podľa typov škôl:


Zdroj: Expol Pedagogika