Aj na túto otázku vám odpovieme počas septembrových bezplatných webinárov pre pedagógov. Pozrite si témy RAABE a EXPOL webinárov na prvý septembrový týždeň a prihláste sa.MATEMATIKA PRE KAŽDÉHO I.

Nenúťme deti robiť matematiku, ktorú nenávidia. Prinúťme seba urobiť matematiku, ktorú budú milovať.

Dátum:  5. september 2022 (pondelok) o 17.00 hod.

Lektorka:  Mgr. Barbora Kamrlová, PhD., M.A.

Obsah webinára: 

Cieľom matematiky pre každého (MPK) je pomôcť dospelým aj deťom byť lepšími nielen v matematike, ale aj v riešení bežných problémov, v kritickom myslení a v rozhodovaní, vyžadujúcom nielen počítanie, ale najmä dobrý odhad a úsudok. 

Ak sa bojíte, že vám budú deti klásť nepríjemne hlboké otázky o matematike, nájdite na ne odpovede sami ešte pred nimi.

Prečo je MPK (Matematika pre každého) pre každého a pre koho ešte o kúsok viac.

Ako začať s MPK (Matematika pre každého)  – čo je kľúčové, aby matematika bola pre každého (otázky).

Čo všetko vám pri tom pomôže.

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov prvého stupňa ZŠ, učiteľov matematiky, rodičov detí v domácom vzdelávaní, rodičov detí so ŠVVP (aj nadaných detí)


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.


 

AKO PODPORIŤ DETI POKRAČUJÚCE V PLNENÍ POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

O tom, ako pracovať s deťmi, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

Dátum: 7. september 2022 (streda) o 17.00 hod.

Lektorka: PaedDr. Žaneta Kunštárová, zástupkyňa riaditeľa pre MŠ, ZŠ s MŠ MPČĽ 35 v Brezne

Obsah webinára: 

Zameriame sa na rozlíšenie pojmov školská zrelosť – školská pripravenosť – školská spôsobilosť dieťaťa.

Charakterizujme si budúceho prváka a očakávané spôsobilosti, ktoré sú predpokladom pre jeho úspešný „štart“ v primárnom vzdelávaní.

Pozrieme sa na prekážky, ktoré môžu brániť dieťaťu pri vstupe do školského prostredia a zvládnutiu požiadaviek kladených školou. 

Predstavíme si námety hier a hrových činností vhodných pri podpore rozvoja osobnosti detí, ktoré nedosiahli školskú spôsobilosť a pokračujú v materskej škole v plnení povinného predprimáneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame: pre učiteľov materských škôl, vedúcich pedagogických zamestnancov, pedagogických asistentov, rodičov detí predškolského veku.


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU. 

AKO SA MAJÚ VZDELÁVAŤ UČITELIA?

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov

Dátum: 8. september 2022 (štvrtok) o 17.00 hod.

Lektori: PaedDr. Ingrid Kováčová, projektový manažér; Mgr. Tibor Sedláček, PhD. , projektový manažér

Obsah webinára: 

Predstavíme ponuku jedinečných vzdelávacích programov inovačného a aktualizačného vzdelávania.

Ukážeme si, ako posilniť a inovovať profesijné kompetencie jednotlivcov, vedúcich pedagogických zamestnancov a vedúcich odborných zamestnancov, ale aj školských kolektívov v oblasti uskutočňovania zmien v školách a školských zariadeniach vrátane zvládania krízovej a pokrízovej situácie v dôsledku pandémie COVID-19, ako i vzdelávanie v oblasti výchovných predmetov a pod.

Zosumarizujeme legislatívny rámec a východiská profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov.

Oboznámime vás s obsahom najmä nových vzdelávacích programov, inovačných ako aj aktualizačných vzdelávaní. 

Odprezentujeme tipy, ako sa ďalej vzdelávať a zvyšovať svoje profesijné kompetencie.

Pre koho webinár odporúčame: pre pedagogických a odborných zamestnancov všetkých druhov a typov škôl. 


POČET MIEST JE OBMEDZENÝ. ZAREGISTRUJTE SA EŠTE DNES TU.