Menu
Your Cart

Súťaž

SÚŤAŽ BOLA UKONČENÁ 

>> VÍŤAZOV NÁJDETE TU! <<

AKO POSTUPOVAŤ?

Vymyslite

Vašou úlohou bude vymyslieť zábavný a kreatívny pokus z predmetov chémia, biológia alebo fyzika s použitím bežne dostupných surovín. Pokus realizujte v školskom laboratóriu.

Začnite

Využívajte všetky bežne dostupné látky, produkty, suroviny, ktoré sa vyskytujú všade okolo vás.

Nakrúcajte

Pri zábave sa často zabúda nakrúcať. Tentokrát na to nezabudnite! Vytvorte 4-minútové video, ktoré bude popisovať vašu prípravu, samotný pokus a nakoniec vyhodnotenie pokusu. Nie vždy je dôležitá len úroveň realizácie pokusu, ale aj jeho
kreatívne stvárnenie. Vašej fantázii sa medze nekladú! Vytvorte aj jednu nezabudnuteľnú fotografiu z pokusu, ktorá vás bude
prezentovať na sociálnych sieťach v priebehu hlasovania.

Odošlite

Vložte vaše dielo, spolu s fotografiou, na voľne dostupnú úschovňu a vyplňte on-line prihlášku na našej internetovej stránke www.expolpedagogika.sk. Natočený pokus ohodnotí odborná porota a vyberie tých najlepších z najlepších v každej kategórii. Vybrané videá zverejníme na stránke www.expolpedagogika.sk a našej facebookovej stránke Expol Pedagogika, kde bude môcť hlasovať za váš pokus aj verejnosť.

Hlasujte

Oslovte svojich spolužiakov, učiteľov, susedov, rodičov, priateľov, babku, dedka – jednoducho každého, aby vám odovzdali svoje hlasy.

 Vyhrajte

► Tri najlepšie družstvá, v rámci každého predmetu, ktoré určí odborná porota, získajú zaujímavé vecné ceny

► Najlepšie družstvo, v rámci každého predmetu, ktoré určí verejnosť hlasovaním na stránke www.expolpedagogika.sk, získa vecné ceny
► Základná škola, ktorá zapojí do súťaže najviac tímov, získa špeciálnu cenu
► Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet tímov, získava automaticky zľavu 50 % na nákup Cvičebníc chémie, pracovných zošitov z biológie a fyziky z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstvovou zľavou)
► Tri najlepšie družstvá z obidvoch kategórií sa zúčastnia na záverečnom vyhlásení výsledkov
Mená víťazov zverejníme na webových stránkach a na facebooku!