Menu
Your Cart

Úvod

SÚŤAŽ BOLA UKONČENÁ 

>> VÍŤAZOV NÁJDETE TU! <<

AKO BUDETE SÚŤAŽIŤ?

Vašou úlohou bude vymyslieť a realizovať pokus z predmetov chémia, fyzika alebo biológia. Využívať môžete všetky bežne dostupné suroviny, látky, produkty, jednoducho čokoľvek vám len napadne! Nezabudnite vaše majstrovské dielo natočiť na maximálne 4 - minútové video a pošlite nám ho spolu so zaujímavou fotografiou z tvorby pokusu cez voľne dostupnú úschovňu do súťaže. Súťaž vyhrávajú originálne a kreatívne spracované pokusy, ktoré ohodnotí odborná porota a verejnosť na našej stránke. Nezabudnite, vašej kreativite sa medze nekladú!

KTO SA MÔŽE SÚŤAŽE ZÚČASTNIŤ?

► Žiaci 2. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

► Družstvá pozostávajúce minimálne z dvoch a maximálne z ôsmich osôb.

Účasť v súťaži je bezplatná!

PREČO SA ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Prínos pre žiaka
► Žiaci zažijú plno zábavy a zapoja svoju kreativitu.

► Naučia sa vnímať prírodovedné vedy všade okolo nich.

► Získajú nové vedomosti a skúsenosti.

► Naučia sa prezentovať svoje pokusy.

► Naučia sa tímovej spolupráci.

► Hodnotne využijú svoj čas.

► Ocenení žiaci získajú diplom od vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a hodnotné ceny.

► Ocenení žiaci sa zúčastnia na záverečnom vyhodnotení, kde ich čakajú ďalšie prekvapenia.

Prínos pre školu

► Škola, ktorá zapojí do súťaže akýkoľvek počet tímov, získava automaticky zľavu 50 % na nákup Cvičebníc chémie, pracovných zošitov Fyzika a pracovných zošitov Biológia z vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA a vydavateľstva RAABE (zľavu nie je možné kumulovať s množstvovou zľavou).

► Ocenenie a prestíž – škola, ktorá do súťaže zapojí najviac tímov, získa samostatné ocenenie.

► Dozvedia sa o vás ostatní – súťaž bude promovaná na facebooku, YouTube, www.expolpedagogika.sk a na najväčšom portáli pre pedagógov – www.skolskyportal.sk.

► O víťaznej škole sa dozvedia aj novinári!

KTO SA STANE VÝHERCOM?

Pripravili sme pre vás dve kategórie, v ktorých výhercovia na prvých troch miestach v každom predmete získajú vecné ceny a zúčastnia sa záverečného slávnostného vyhodnotenia:

• Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA

• Ocenenie verejnosti

Základná škola, ktorá zapojí do súťaže najviac tímov, získa špeciálnu cenu!

V kategórii Ocenenie vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA vyberie v každom predmete troch výhercov odborná porota:

► Predsedníčka poroty: RNDr. Michaela Bugeľová - CHÉMIA

► Čestný člen poroty: prof. Ing. Štefan Luby, DrSc.

► PaedDr. Mária Uhereková, PhD. - BIOLÓGIA

► doc. RNDr. Viera Lapitková, PhD. - FYZIKA

► PhDr. Sylvia Radvanská, šéfredaktorka vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.

V kategórii Ocenenie verejnosti určí jedného výhercu v každom predmete počet hlasov od publika hlasujúceho za pokusy na stránke www.expolpedagogika.sk.

KEDY BUDETE SÚŤAŽIŤ?

► Vyhlásenie súťaže a začiatok posielania súťažných príspevkov: 1. február 2019
► Ukončenie posielania príspevkov: 7. apríl 2019
► Uverejnenie súťažných príspevkov na sociálnych sieťach a internete: 23. apríl 2019 – 13. máj 2019
► Slávnostné vyhodnotenie súťaže: 30. mája 2019