Menu
Your Cart

Projekt STARS

STARS

STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools)

Od 1. novembra 2017 začalo vydavateľstvo učebníc pre základné a stredné školy EXPOL PEDAGOGIKA s. r. o. realizovať v rámci programu Erasmus+ medzinárodný projekt STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools).

Na projekte sa zúčastňuje ďalších 6 partnerov z 3 krajín (Slovensko, Česko a Bulharsko). Projekt je určený všetkým učiteľom na 2. stupni základných škôl, žiakom vo veku 10 – 14 rokov, ale tiež rodičom týchto žiakov a politicky činným osobám pôsobiacim v oblasti vzdelávania.

Cieľom projektu je vybaviť učiteľov učiacich na 2. stupni základnej školy inovatívnymi metodickými materiálmi a modernými prostriedkami výučby, aby mohli sprostredkovať žiakom najnovšie poznatky z astronómie relevantným a zmysluplným spôsobom a rozvíjať tak ich kritické myslenie a schopnosti analytického a abstraktného vnímania.

Zmluvu o poskytnutí grantu na tento projekt v rámci programu ERASMUS+ nájdete TU.

Dodatok k zmluve o poskytnutí grantu nájdete TU.

Viac infomácií nájdete na stránke www.project-stars.com.

STARS

 


There are no blogs to list in this category.