Viac informácií 2017

EXPOLEDU

ČO JE TO EXPOLEDU?

EXPOLEDU vzniklo ako úplne nová forma súvislého vzdelávania vydavateľstva EXPOL PEDAGOGIKA začiatkom roka 2017. S podporou jendotlivých odborov školstva poskytujeme pedagogickým zamestnancom základných škôl, špeciálnych základných škôl, gymnázií a stredných odborných škôl možnosť zúčastniť sa bezplatných seminárov z prírodovedných predmetov, ktoré sa počas roka 2017 konali v Košiciach, Banskej Bystrici a Bratislave.

V každom meste sa počas roku 2017 uskutočnilo vzdelávanie 3-krát (tri témy), pričom lektorky – odborníčky na danú vzdelávaciu oblasť – prešli tematicky od metodicko-didaktickej náplne k praktickej náplni seminárov.

Semináre boli počas roka 2017 zamerané na oblasť biológie, chémie a fyziky.

TRVANIE: 3 hodiny
(každý deň konania seminára si účastníci mohli vybrať z dvoch termínov: 1. termín doobeda, 2. termín poobede)

CENA: 0 € (semináre boli bezplatné)

EXPOL

ČO ZÍSKALI ÚČASTNÍCI?

  • Teoretické aj praktické poznatky od lektoriek, ktoré sú odborníčky na danú vzdelávaciu oblasť,
  • informácie o súčasných metodicko-didaktických trendoch vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda,
  • námety a návody na praktické pokusy, ktoré môžete so žiakmi vykonávať priamo na hodinách,
  • prezentáciu zaujímavých experimentov, ktoré môžete využívať na vyučovacích hodinách,
  • ukážky učebných materiálov, ktoré napomáhajú pri výučbe vám aj vašim žiakom,
  • informácie o vynovenom portáli pre učiteľov Školský portál, ktorý obsahuje množstvo benefitov pre učiteľov.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.