Menu
Your Cart

Učíme etiku prvákov a druhákov | 04.11.2020

O tom, prečo je vyučovací predmet etická výchova mimoriadne dôležitý a prečo by rozhodne nemal byť len okrajovým predmetom.


ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZÁKLADNÝCH ŠKÔL