Menu
Your Cart

Všetky produkty

DIGITÁLNY
Digitálna učebnica je svojím obsahom zameraná na uzemnenie a ochranné vodiče elektrických zariadení, ochranu objektov pred bleskami, ochranu proti nadprúdom, kladenie silových elektrických rozvodov, vnútorné elektrické inštalácie v objektoch budov, prúdové chrániče a ich použitie v praxi, ale aj na ..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, humánna a regionálna geografia sveta – Ázia, Afrika,..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica podáva komplexný pohľad na ľudstvo a jeho činnosť, regióny a štáty sveta s dôrazom na ich hospodárstvo v širších, medzinárodných súvislostiach. Učebnica je rozdelená na dve časti. V jej prvej časti sa nachádza úvod do geografie, humánna a regionálna geografia sveta – Ázia, Afrika,..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica je zameraná na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti písania, zvládnutie základných prvkov pri formálnej úprave textu, písanie podľa diktátu, textovým úpravám pomocou korektorských značiek, praktické vyhotovovanie tabuliek. Venuje sa tiež vybaveniu kancelárií strojmi a prís..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Učivo je v digitálnej učebnici rozdelené do 6 tematických celkov zameraných na význam klávesnicovej gramotnosti, oboznámenie sa s pracovným prostredím a osvojenie si správnych návykov, na nácvik písania na klávesnici, na nácvik osobitnej úpravy textu, na upevňovanie presnosti a zvyšovanie rýchlosti ..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti elektrotechniky.Učebnica charakterizuje jednotlivé druhy ochrán p..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na poľnohospodársku a lesnú biomasu a jej využívanie na energetické účely. Obsah učebnice je rozdelený do deviatich tematických celkov.Umožní študentom získať vyššiu odbornú kvalifi..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 1. časťKlasickú tlačenú učebnicu Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 1. časťKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučo..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE BIOENERGETIKA PRE SOŠKlasickú tlačenú učebnicu BIOENERGETIKA PRE SOŠKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Digitálna učebnica obsahuje zákl..
36,00€
Bez DPH:30,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/2497:22-640AUčebnica je určená žiakom učebného odboru 6452 2 fotograf, ale aj záujemcom a nadšencom, ktorí chcú o fotografovaní vedieť niečo viac. Kniha je rozdelená na deväť kapitol, v ktorých sa žiaci postupne oboznámia so základmi vlnovej optiky, chybam..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Učebnica podáva ucelený prehľad fotografickej optiky a ukazuje jej praktické využitie pri vzniku a úprave fotografického obrazu. Učebnica je určená žiakom učebného odboru fotograf, ale aj záujemcom, ktorí chcú vedieť niečo viac o fotografickej optike a fotografickej technike. Kniha je rozdelená..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/10421:15-A1001 Učebnica je venovaná technológii prípravy jedál z rýb, z plodov mora, z hydiny a zo zveriny, jedál studenej kuchyne, jedál na objednávku (minútky) a reštauračných múčnikov. V jednotlivých receptúrach je uvedené množstvo surovín potrebných na ich..
24,00€
Bez DPH:21,82€
Zobrazenie 13 až 24 z 213 (18 stránok)