Menu
Your Cart

Všetky produkty

DIGITÁLNY
DIGITÁLNA UČEBNICA je obsahovo rozdelená na dve časti. Prvá časť je venovaná štruktúre a vlastnostiam anorganických látok, druhá časť štruktúre a vlastnostiam organických látok. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom chápať vzťahy medzi zložením, štruktúrou, vlastnosťami a použití..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
DIGITÁLNA UČEBNICA obsahuje informácie zo všeobecnej chémie. Poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách umožnia žiakom porozumieť vzťahom medzi zložením a štruktúrou, vlastnosťami a použitím látok, ako aj zákonitostiam priebehu chemických reakcií. Teoretické poznatky dopĺňajú: návody na experimenty,..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica obsahuje aktuálne informácie o právnych i bezpečnostných predpisoch a zásadách poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie odbornej spôsobilosti pracovníkov v oblasti elektrotechniky.Učebnica charakterizuje jednotlivé druhy ochrán p..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Digitálna učebnica obsahuje základné teoretické a praktické poznatky z oblasti obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na poľnohospodársku a lesnú biomasu a jej využívanie na energetické účely. Obsah učebnice je rozdelený do deviatich tematických celkov.Umožní študentom získať vyššiu odbornú kvalifi..
24,00€
Bez DPH:20,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ ZBIERKY ÚLOHKlasickú tlačenú zbierku úloh z chémie –  ORGANICKÁ CHÉMIA A BIOCHÉMIA pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 6. a 7. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.Kombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja um..
20,00€
Bez DPH:16,67€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ ZBIERKY ÚLOHKlasickú tlačenú zbierku úloh z chémie – VŠEOBECNÁ CHÉMIA A ANORGANICKÁ CHÉMIA pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiomKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja ..
20,00€
Bez DPH:16,67€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 1. časťKlasickú tlačenú učebnicu Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, 1. časťKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučo..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHÉMIA 2 PRE GYMNÁZIÁKlasickú tlačenú učebnicu CHÉMIA pre 2. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiomKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou for..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE CHÉMIA 1 PRE GYMNÁZIÁKlasickú tlačenú učebnicu CHÉMIA pre 1. ročník gymnázia so štvorročným štúdiom a 5. ročník gymnázia s osemročným štúdiomKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou for..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE BIOENERGETIKA PRE SOŠKlasickú tlačenú učebnicu BIOENERGETIKA PRE SOŠKombinácia klasickej učebnice a digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací proces. Digitálna učebnica obsahuje zákl..
36,00€
Bez DPH:30,00€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ PRACOVNEJ UČEBNICE Vzťahová a sexuálna výchova 3Klasickú tlačenú pracovnú učebnicu Vzťahová a sexuálna výchova 3Kombinácia klasickej pracovnej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje ..
14,00€
Bez DPH:11,67€
DIGITÁLNY
Balík obsahuje:Ročný prístup do DIGITÁLNEJ UČEBNICE Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠKlasickú tlačenú plnofarebnú učebnicu Výtvarná výchova pre 5. ročník ZŠKombinácia klasickej učebnice a interaktívneho digitálneho nástroja umožňuje učiť sa efektívnejšie, zábavnou formou. Významne uľahčuje vyučovací..
27,00€
Bez DPH:22,50€
Zobrazenie 49 až 60 z 188 (16 stránok)