Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA 3 pre učebný odbor STOLÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru stolár.

TECHNOLÓGIA 3 pre učebný odbor STOLÁR
TECHNOLÓGIA 3 pre učebný odbor STOLÁR

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru stolár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-88855-99-6


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19560:3-A2201

Učebnica sa zaoberá priemyselným spracovaním masívneho dreva a konštrukčných materiálov na výrobky nábytkárskej a stavebno-stolárskej výroby. Okrem toho pozornosť venuje aj príprave výroby, predovšetkým v podmienkach sériovej výroby, ako aj rozvoju mechanizácie a automatizácie v drevárskej výrobe. Učebnica je podkladom na osvojenie si základných vedomostí o výrobe nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov, a to nielen v sériovej , ale aj v individuálnej výrobe.

Ďalšie informácie
Počet strán 204
Formát A5
Jazyk slovenský

Autori: 

Ing. Marián Vagovič

Ing. Alena Galanová

Recenzenti:

Ing. Mária Panáčková

Ing. Renáta Pavličková


1 Úvod

1.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana pred požiarom

2 Výroba prírezov

2.1 Technológia výroby ihličnatých prírezov

2.2 Technológia výroby listnatých prírezov

2.3 Výroba eurohranolov

3 Normalizácia

3.1 Technické normy

3.2 Technicko-hospodárske normy (THN)

4 Výroba v drevárskom priemysle

4.1 Kusová výroba

4.2 Sériová výroba

4.3 Hromadná výroba

5 Technologické postupy v priemyselnej výrobe

5.1 Výroba nábytku

5.2 Výroba okien

5.3 Výroba dverí

6 Ostatné stavebno-stolárske výrobky

6.1 Obklady stien a stropov

6.2 Drevené schody

6.3 Zabudovaný nábytok

7 Mechanizované a čiastočne automatizované linky

7.1 Linky a ich časti

7.2 Rozdelenie liniek podľa stupňa automatizácie

7.3 Tvary liniek

7.4 Rozdelenie liniek v drevospracujúcom priemysle

7.5 Linky na opracovanie plošných materiálov

7.6 Linky v stavebno-stolárskej výrobe

8 Automatické riadenie

8.1 Charakteristika a rozdelenie riadenia

8.2 Automatizované systémy

8.3 Technické prostriedky automatizovaných zariadení

9 Priemyselné roboty a manipulátory

9.1 Význam robotizácie

9.2 Základné termíny

9.3 Vývoj robotizácie

9.4 Príklady manipulačných zariadení a robotov

9.5 Výhody a nevýhody nasadenia CNC strojov do výrobného procesu

Príloha

Literatúra