Menu
Your Cart

TECHNOLÓGIA 2 pre učebný odbor STOLÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru stolár.

TECHNOLÓGIA 2 pre učebný odbor STOLÁR
TECHNOLÓGIA 2 pre učebný odbor STOLÁR

Učebnica pre 2. ročník učebného odboru stolár.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-89625-02-4


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/19703:4-A2201

Učebnica je vhodná pre učebné a študijné odbory zamerané na spracúvanie dreva.

Nové technologické poznatky vedú k inovačným zmenám nielen v oblasti materiálov, ale aj technológie opracovania, spájania konštrukčnými spojmi a lepením, používania stále modernejšieho mechanizovaného náradia, strojov i zariadení a povrchových úprav v nábytkárskej výrobe, ako aj vo výrobe stavebno-stolárskych výrobkov. Tieto poznatky treba aplikovať aj do výučby odborných predmetov pre všetky učebné a študijné odbory zaoberajúce sa spracúvaním dreva.

Cieľom predmetu technológia v druhom ročníku je osvojiť si vedomosti, ktoré sa týkajú lepenia pri výrobe a montáži drevárskych výrobkov, ako aj prác s mechanizovaným náradím, strojmi a zariadeniami. Okrem toho sa študenti musia zoznámiť s povrchovými úpravami výrobkov, montážami častí nábytkárskych výrobkov, so základnými poznatkami o oknách i dverách, ako aj so správnym uskladnením a balením výrobkov z dreva. Učebnica nemôže obsiahnuť všetky požiadavky a informácie, ktoré sú potrebné pre výkon povolania. Zámerom autorov je sprostredkovať žiakom základné poznatky z daného odboru, a tak vytvoriť teoretické podklady pre výkon povolania. Je nevyhnutné, aby žiaci zvládli tradičnú aj modernú technológiu, poznali ich základné prvky, na ktoré možno nadviazať.

Ďalšie informácie
Počet strán 196
Formát A5
Jazyk slovenský

Autori: 

Ing. Janka Rybárová

Ing. Marián Vagovič

Ing. Alena Galanová

Recenzenti:

Ing. Mária Panáčková

Ing. Renáta Pavličková


Úvod

1 Bezpečnosť, ochrana zdravia a hygiena pri práci

2 Lepenie

2.1 Charakteristika a rozdelenie lepenia

2.2 Rozdelenie lepenia

2.3 Lepenie konštrukčných prvkov

2.4 Montážne lepenie

2.5 Výroba zosadeniek

2.6 Lepenie dekoračných a podkladových materiálov

2.7 Lamelovanie

3 Technologické postupy pri strojovom opracovaní v individuálnej výrobe, práce s ručným mechanizovaným náradím

3.1 Mechanické obrábanie dreva

3.2 Technológia rezania pílami

3.3 Frézovanie

3.4 Dlabanie

3.5 Vŕtanie

3.6 Brúsenie

3.7 Presnosť opracovania a nerovnosti povrchu

3.8 Ostrenie nástrojov na strojové obrábanie dreva

3.9 Práca s ručným mechanizovaným náradím

3.10 Bezpečnosť pri práci na drevoobrábacích strojoch

3.11 Technológia tvarovania dielcov

4 Povrchová úprava

4.1 Príprava povrchu dreva pod nátery

4.2 Tmelenie dreva

4.3 Morenie dreva

4.4 Nátery a imitácia dreva

4.5 Leštenie, brúsenie a sušenie náterov

5 Montáž výrobkov

5.1 Charakteristika montáže

5.2 Montážne a dopravné prostriedky

5.3 Montáž výrobkov

6 Okná a dvere

6.1 Okná

6.2 Dvere

7 Uskladňovanie a balenie výrobkov

7.1 Uskladňovanie materiálov a výrobkov

7.2 Uskladňovanie drevárskych polotovarov a výrobkov

7.3 Balenie výrobkov

Literatúra