Menu
Your Cart

ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 3. ročník UO krajčír

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru KRAJČÍR so zameraním na univerzálne šitie – o zhotovovaní súčiastok a dielov odevov a o kompletných montážnych celkoch odevov .

ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 3. ročník UO krajčír
ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 3. ročník UO krajčír

Učebnica pre 3. ročník učebného odboru KRAJČÍR so zameraním na univerzálne šitie – o zhotovovaní súčiastok a dielov odevov a o kompletných montážnych celkoch odevov .

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-657-2

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16231:5-A2201

V učebnici je podrobne rozpracovaný technologický postup zhotovenia pánskeho saka a pánskej vesty, ktoré sú súčasťou pánskeho obleku. V učebnici sa tiež žiaci oboznámia s výrobou dámskeho zvrchníka, dozvedia sa niečo z histórie vývoja detských odevov, ich rozdelenia podľa vekových skupín a požiadaviek, ktoré musia byť splnené pri ich výrobe.

Doplnia si vedomosti zo skúšania odevov a odstraňovania chýb a zoznámia sa s novými technológiami pri zhotovovaní odevov.

Otázky a úlohy za jednotlivými témami sú zamerané na upevňovanie učiva.

Učebnica je v súlade s požiadavkami ŠVP pre daný odbor stredných škôl.


Ďalšie informácie
Počet strán 136
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autorka: Bc. Jana Šoltésová – odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti odevnej tvorby, svoje poznatky a skúsenosti zúročila v učebniciach pre odevnú tvorbu.

Recenzentky: Bc. Jana Kačníková
                           Ing. Mária Terpáková

1. Detské odevy
2. Zhotovovanie trupových a kabátikových odevov
3. Vesta
4. Sako
5. Zvrchník
6. Skúšanie odevov a odstraňovanie chýb
7. Odchýlky pri zhotovovaní sák a zvrchníkov
8. Nové technológie pri zhotovovaní odevov