Menu
Your Cart

ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 1. ročník UO krajčír

Učebnica pre žiakov 1. ročníka učebného odboru krajčír.

ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 1. ročník UO krajčír
ODEVNÁ TECHNOLÓGIA pre 1. ročník UO krajčír

Učebnica pre žiakov 1. ročníka učebného odboru krajčír.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-734-0

schval

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/16233:5-A2201

Učebnica oboznamuje s významom predmetu odevná technológia, zariadeniami na výrobu odevov, základmi ručného a strojového šitia a žehlenia, technologickými postupmi súčastí a častí odevov a s technologickými postupmi zhotovenia jednoduchých výrobkov (posteľná bielizeň, sukňa, zástera) a nohavíc.

Učebnica oboznámi študentov poznatkami z odboru krajčír tak, aby postupne získavali komplexné vedomosti, naučili sa pracovať s odbornou literatúrou, vedeli logicky myslieť a dokázali nové poznatky využívať v praxi pri riešení technologických problémov.

Poradie kapitol rešpektuje zásadu postupovať v odevníckom odbore od jednoduchých výrobkov k zložitým.
Otázky a úlohy na konci jednotlivých tém a častí sú formulované sčasti problémovo, aby rozširovali obzor a podporovali tvorivosť žiakov. Druhá časť otázok a úloh je zameraná na opakovanie a prehlbovanie získaných poznatkov.

Učebnica je v súlade s požiadavkami ŠVP pre daný odbor stredných škôl.


Ďalšie informácie
Počet strán 144
Formát A4
Jazyk slovenský
Rok vydania 2012

Autorka: Bc. Jana Šoltésová – odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti odevnej tvorby, svoje poznatky a skúsenosti zúročila v učebniciach pre odevnú tvorbu.

Recenzentky:  Ing. Darina Kyslerová
                            Ing. Mária Ištvanová
                            Ing. Mária Terpáková

Predhovor

1. Úvod
2. Zariadenia na výrobu odevov
3. Ručné šitie a žehlenie
4. Základy strojového šitia
5. Technologický postup zhotovovania súčastí a častí odevov
6. Technologický postup zhotovenia jednoduchých výrobkov
7. Nohavice
8. Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a hygiena práce v odbornom výcviku

Zoznam použitej literatúry