Menu
Your Cart

LETÍME DO VESMÍRU

Zábavné aktivity na spoznávanie vesmírnych tajomstiev. Beletrizovaný pracovný zošit, ktorý v detskej reči rozoberá základné astronomické javy a telesá.

LETÍME DO VESMÍRU
LETÍME DO VESMÍRU

Zábavné aktivity na spoznávanie vesmírnych tajomstiev. Beletrizovaný pracovný zošit, ktorý v detskej reči rozoberá základné astronomické javy a telesá.

9,00€
Bez DPH: 8,18€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-354-5

Prelistujte si ukážku

Pdf ukážka


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/14607:5-A2201

Príbeh malej Kamilky, ktorá vďaka zábavným aktivitám spolu so starým otcom objavuje ďaleký vesmír. Pre všetkých, ktorí sa radi dívajú na oblohu, ale neznášajú nudné poučky. Tie sú totiž v našej knižke zakázané! Pripravte si ceruzky, nožnice a lepidlo a vydajte sa s nami na zábavný let! ŠTARTUJEME!

Svojím obsahom sa pracovný zošit opiera o štandardy, ktoré hovoria, čo by malo dieťa materskej školy a žiak prvého stupňa základnej školy o vesmíre vedieť.

Hravou formou dieťa spoznáva:

 • Orientáciu podľa úkazov (zmena tvaru Mesiaca, pohyb telies po oblohe)
 • Spoznávanie súhvezdí
 • Objekty slnečnej sústavy
 • Objekty, ktoré môžeme vidieť ďalekohľadom
 • Skúmanie vesmíru

Výhody pracovného zošita:

 • Všetky základné astronomické pojmy sú vysvetlené jednoducho – pochopenie každej témy si môžu deti overiť cez mnohé aktivity a praktické úlohy.
 • Jediný pracovný zošit o vesmíre pre deti vo veku od 5 do 10 rokov.
 • Farebné kvalitné obrázky vesmírnych telies a javov spracovaných odborníkmi z hvezdární, špeciálne pre tento knižný titul.
 • Jednoduchým jazykom vysvetlené zložité astronomické fakty.
 • Množstvo tvorivých úloh na riešenie aj zhrnutie informácií na zapamätanie.

Prácu s pracovným zošitom pedagógom uľahčuje Metodická príručka LETÍME DO VESMÍRU – spoločne vytvárajú komplexné dielo o vesmíre pre MŠ (deti od 5 rokov) a pre 1. stupeň ZŠ.

BENEFIT PRE UČITEĽOV V MATERSKÝCH A ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

Navrátenie témy Základné astronomické pojmy a javy v predškolskej príprave do vzdelávacej oblasti Človek a príroda je pozitívnym krokom, chýbal však komplexný materiál pre učiteľa i dieťa, ktorý by problematiku o vesmíre a základných vesmírnych javoch pútavým aj pre dieťa aktívnym spôsobom vysvetľoval. Utváranie elementárnych astronomických poznatkov už v predškolskom veku je predpokladom utvorenia základnej astronomickej gramotnosti našej mládeže. Keďže nie všetky deti v predškolskom veku sa mali možnosť dostať k témam z astronómie, preto pre ďalšie kontinuálne vzdelávanie v tejto oblasti v rámci celku Človek a príroda je možné tieto pracovné listy zaradiť aj pre deti 1. až 3. ročníka základnej školy.

Ďalšie informácie
Počet strán 88
Formát A4 – beletrizovaný pracovný zošit
Jazyk slovenský

Editori:
Mgr. Eduard Koči, odborník, hvezdáreň Hurbanovo
Mgr. Terézia Šebešová, učiteľka MŠ venujúca sa tematike vesmíru

Autorka:
© RNDr. Mária Csatáryová, PhD., Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove

Ilustrátor:
Bc. Veronika Soláriková

Autori fotografií vesmírnych telies a javov:
Michal Danč, Marek Harman, Peter Hodulík, Leonard Kukľa, Ján Mäsiar, Ján Sadiv, Roman Tomčík

1. Koľko trvá mesiac
2. Ako určiť smer
3. Ako Slnko určuje čas...
4. Príbehy na oblohe
5. Poznávanie súhvezdí
6. Planéty na oblohe – podobné Zemi
7. Planéty na oblohe – plynní obri
8. Malé planéty a asteroidy
9. Pozdrav od kométy
10. Slnko – naša najbližšia hviezda
11. Slnečná sústava
12. Tajomstvá oblohy
13. Miesto, kde žijeme
14. Ako skúmame vesmír
15. Javy na oblohe