Menu
Your Cart

DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre 5. - 9. ročník základnej školy

Učebnica dopravnej výchovy pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy

DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre 5. - 9. ročník základnej školy
DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre 5. - 9. ročník základnej školy

Učebnica dopravnej výchovy pre žiakov 5. – 9. ročníka základnej školy

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-327-4

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-16409/49112:4-919

Obsah učebnice nadväzuje na témy, úlohy a aktivity z predchádzajúcich ročníkov.

V učebnici nájdu žiaci pravidlá cestnej premávky, spoznajú dopravné značky, zoznámia sa so zásadami prvej pomoci pri dopravných nehodách, naučia sa uplatňovať fyzikálne zákony pri jazde po komunikáciách, získajú praktické návody na údržbu a opravu bicykla.

Osvojením si týchto vedomostí a zručností môžu predísť chybám a dopravným nehodám.


Ďalšie informácie
Počet strán 112
Formát 165 x 230 mm
Jazyk slovenský

Autori:

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.

Mgr. Renáta Matúšková

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

doc. PaedDr. Ľuboš Krišťák, PhD.


Lektori:

doc. Ing. Alexander Ikrinský, PhD.

PaedDr. Erika Drgoňová

1. Kódex mladého cyklistu 

2. Prekážky sú na to, aby sa prekonávali 

3. Údržba a oprava bicykla 

4. Cyklista a jeho miesto na vozovke 

5. Dopravné obmedzenia 

6. Predvídať znamená vidieť 

7. Paleta vozidiel

8. Nebezpečné miesta 

9. Jazda cez križovatky 

10a. Reakčný čas a brzdná dráha 

10b. Jazda na bicykli a pôsobenie fyzikálnych zákonov 

11. Dopravná nehoda 

12. Dopravná nehoda a riešenie jej následkov 

13. Palivá pre motorové vozidlá 

14. Bezpečná jazda 

15. Taktika a technika jazdy v skupine 

16. Čo je pri jazde na bicykli zakázané? 

17. Svetelné signály 

18. Škodlivé vplyvy automobilovej dopravy 

19. Zastavenie a státie 

20. Znížená viditeľnosť 

21. Projekt – Sledujeme cestnú premávku 

22. Aktívne a pasívne prvky bezpečnosti 

23. Cyklistický výlet 

24. Jazda po cestách v zahraničí 

25. Vodičský preukaz