Menu
Your Cart

DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dopravnej výchovy pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Na vyučovanie prierezovej témy dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke.

DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
DOPRAVNÁ VÝCHOVA pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica dopravnej výchovy pre 3. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským. Na vyučovanie prierezovej témy dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke.

10,00€
Bez DPH: 9,09€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-305-2

schval.

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2013-7507/27905:7-919

Možno ju použiť na doplnenie učebných materiálov prvouky a vlastivedy, prostredníctvom ktorých sa prierezová tematika realizuje alebo ako učebnicu samostatného predmetu, kurzu dopravná výchova. Prostredníctvom rôznych aktivít žiaci spoznajú pravidlá bezpečného správania sa chodca, význam dopravných značiek, vybavenie bicykla a miesta kde môžu bezpečne jazdiť bicyklom.


Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát 165 x 235 mm
Jazyk maďarský

Autori:

prof. PhDr. Mária Kožuchová, CSc.,

Mgr. Renáta Matúšková

PaedDr. Ján Stebila, PhD.

1. Vieme sa správať ako chodci

2. Sú to bezpečné miesta pre hru?

3. Aha, už sa vyznáme v dopravných značkách

4.  Rozumieme signálom vodičov?

5. Ľudia, ktorí potrebujú pomoc iných

6. Do každého počasia 

7. Vo nám hrozí na ko'ajniciach? 

8. Povinné vybavenie bicykla 

9. Ochranné pomôcky cyklistu a korčuliara 

10. Cyklista pozná dopravné značky 

11. Kde môžeme bezpečne jazdiť? 

12. Opakujeme s Filipom