Menu
Your Cart

CHÉMIA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica chémie pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

CHÉMIA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským
CHÉMIA pre 9. ročník špeciálnej základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Učebnica chémie pre žiakov 9. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

35,00€
Bez DPH: 31,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-591-9

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9207:5-A2201

Učebnica poskytuje žiakom základné poznatky o chemických prvkoch a vybraných skupinách anorganických a organických látok, o ich vlastnostiach, význame a použití v každodennom živote. Prostredníctvom jednoduchých návodov si osvojujú základné zručnosti súvisiace s pozorovaním a pokusom, osvojujú si pravidlá bezpečnosti pri práci v chemickom laboratóriu.


Ďalšie informácie
Počet strán 152
Formát 165 x 230 mm
Rok vydania 2022

Autori: 

Ing. Emil Adamkovič, CSc.

Mgr. Leontína Glatzová

ÚVOD DO CHÉMIE 

ZMESI 


CHEMICKÉ PRVKY

KOVY 

NEKOVY


VODA A VZDUCH


ANORGANICKÉ ZLÚČENINY

OXIDY 

KYSELINY

HYDROXIDY

SOLI 


ORGANICKÉ LÁTKY 

ROPA 

PRÍRODNÉ LÁTKY