Biológia

Biológia

BIOLÓGIA | PaedDr. Mária Uhereková, PhD.; Ing. Iveta Trévaiová

EXPOLEDU

 

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.

Odborníčka na vzdelávanie v oblasti biológie, ktorá dlhé roky pôsobila ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, v školskej inšpekcii vo viacerých funkčných a riadiacich pozíciách a súčasne v Slovenskej komisii Biologickej olympiády ako autorka a vedúca autorského kolektívu. Po získaní akademických titulov PaedDr. a PhD. pôsobila na pozícii vysokoškolského pedagóga pri vyučovaní pedagogických disciplín.

Už 20 rokov sa venuje publikačnej činnosti ako autorka základných pedagogických dokumentov a učebných textov pre vyučovanie prírodopisu a biológie v ZŠ, odborných článkov v oblasti inovácie a vyučovania prírodopisu a biológie v ZŠ. Publikuje tiež odborné články týkajúce sa oblasti školskej inšpekcie, školského manažmentu, je spoluautorka niektorých učebníc prírodopisu, hlavná autorka inovovaných učebníc biológie pre ZŠ, niektorých učebníc biológie pre stredné pedagogické školy a je lektorkou vzdelávacích aktivít pre učiteľov biológie v ZŠ.

 

Trévaiová Ing. Iveta Trévaiová

Pôsobila 15 rokov ako učiteľka prírodopisu a chémie v základnej škole, z toho 9 rokov vo funkcii zástupkyne riaditeľky a 4 roky ako riaditeľka školy. V súčasnosti je školskou inšpektorkou pre základné a špeciálne školy v Školskom inšpekčnom centre Nitra. Je naďalej činná v oblasti biológie ako členka krajskej komisie Biologickej olympiády, je autorkou a vedúcou autorského kolektívu kategórie C a D v Slovenskej komisii Biologickej olympiády, zúčastňuje sa ako členka komisie hodnotenia projektovej časti kategórie C na celoštátnom kole. Participovala na tvorbe učebníc prírodopisu, inovovaných učebníc biológie pre základné školy a gymnáziá s osemročným štúdiom, niektorých učebníc biológie pre stredné odborné školy pedagogické. V spolupráci so Štátnym pedagogickým ústavom Bratislava sa zapojila do tvorby testových úloh z biológie pre žiakov základných škôl, recenzovala pracovné zošity z biológie a interaktívne úlohy vytvorené pedagógmi pre nižšie stredné vzdelávanie.

 

 SEMINÁRE: 

1. seminár: Metodická príručka z biológie pre základnú školu a jej využitie v praxi

Teoretická časť: Ciele a zameranie metodickej príručky, štrukturálna a obsahová stránka a prístup k jej používaniu.
Praktická časť: Možnosti aplikácie didaktických a metodických postupov v iných ročníkoch.

Prosíme všetkých účastníkov, ktorí majú zakúpenú Metodickú príručku k učebnici biológie pre 5. roč. ZŠ, aby si ju priniesli. Ostatní účastníci budú pracovať s pripravenými materiálmi z metodiky.

  • Košice: 8. marec 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 18. apríl 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava: 15. máj 2018 o 9:00 - prihlasovanie bolo ukončené

 

2. seminár: Využívanie a tvorba školských testov

Teoretická časť: Základy tvorby a hodnotenia školských testov, ich význam a uplatňovanie v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky pri tvorbe školských testov.
Praktická časť: Modelová tvorba školského testu.

Prosíme všetkých účastníkov, aby si priniesli na seminár učebnicu Biológie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník GOŠ.

  • Košice: 25. september 2018 o 09:00 hod. - prihlasovanie bolo ukončené
  • Banská Bystrica: 23. október 2018 o 09:00 hod. - prihlasovanie bolo ukončené
  • Bratislava: 20. november 2018 o 09:00 hod. - Prihlásiť sa môžete tu!

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.