Menu
Your Cart

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Zbierka z úloh z matematiky pre 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.

ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých
ZBIERKA ÚLOH Z MATEMATIKY pre 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých

Zbierka z úloh z matematiky pre 5. ročník základnej školy pre sluchovo postihnutých.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 80-89003-90-7


Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/15997:5-A2201

Zbierka úloh obsahuje úlohy na zopakovanie si učiva prvého stupňa základnej školy, na numeráciu v obore prirodzených čísel, na delenie prirodzených čísel, na operácie s uhlami a desatinnými číslami. Zbierka príkladov zohľadňuje špecifické požiadavky poznávacieho procesu sluchovo postihnutých žiakov a rešpektuje heterogénnosť tried sluchovo postihnutých detí. Na konci zbierky sa nachádzajú výsledky cvičení a úloh. 


Ďalšie informácie
Počet strán 148
Formát 205 x 260 mm
Jazyk slovenský

Autorky: 

RNDr. Oľga Minárová

Mgr. Saskia Vidová


1. OPAKOVANIE Z 1. –  4. ROČNÍKA

2. NUMERÁCIA V OBORE PRIRODZENÝCH ČÍSEL

3. DELENIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL

4. ZÁKLADY RYSOVANIA

5. UHOL A JEHO VEĽKOSŤ, OPERÁCIE S UHLAMI

6. DESATINNÉ ČÍSLA

7. OBSAH ROVINNÝCH ÚTVAROV V ŠTVORCOVEJ SIETI

8. ZÁVEREČNÉ OPAKOVANIE 

VÝSLEDKY CVIČENÍ