Menu
Your Cart

TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ
TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ zodpovedajúci obsahovému štandardu pre predmet TECHNIKA.

6,00€
Bez DPH: 5,45€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8140-203-6

 

schvalene

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/8980:10-A2201

PRI NÁKUPE ĽUBOVOĽNÝCH 30 KUSOV PRACOVNÝCH ZOŠITOV TECHNIKA PRE 5., 6., 7., 8. ALEBO 9. ROČNÍK TERAZ MÔŽETE ZÍSKAŤ METODIKU TECHNIKA ZADARMO!

TechnikaTECHNIKA
Metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ
* Jediná metodická príručka pre vzdelávaciu oblasť Človek a svet práce, konkrétne na predmet Technika.
* Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov z Nemecka, Česka a Slovenska.
* Obsah spracovaný v súlade s inovovaným ŠVP.
* Obsahuje takmer 800 strán námetov na praktické aktivity pre žiakov.
* Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.

Pri objednávke 30 pracovných zošitov TECHNIKA (akákoľvek kombinácia ročníkov) uveďte do poznámky heslo: METODIKA TECHNIKA

* Publikácia nie je viazaná na odber ďalšieho aktualizačného servisu. Pri viacerých objednávkach nad 30 kusov pracovných zošitov Technika z jednej školy zasielame len jednu metodiku.


Pracovný zošit vznikol ako reakcia na rozšírenie časovej dotácie na praktické predmety na druhom stupni základných škôl podľa nového ŠVP pre ZŠ - so zámerom rozvíjať manuálne zručnosti a formovať vzťah aj k nie akademickým povolaniam u detí už na základnej škole. Je užitočnou pomôckou pre všetkých učiteľov, ktorí stoja pred otázkou, ako pokryť vo vyučovaní aj témy z oblasti technika a ekonomika domácností.

Pracovný zošit Technika pre 7. ročník ZŠ vychádza s podtitulom "Poznať, rozumieť, vyriešiť" ako súčasť edície ČLOVEK A SVET PRÁCE. Od 7. ročníka je v obsahu pracovných zošitov tejto edície zaradená aj téma Svet práce. Žiaci sa v prvých témach zoznamujú s tým, ako predovšetkým spoznať samého seba, svoje schopnosti a možnosti. Zároveň sa pre tieto svoje záujmy a zručnosti snažia hľadať vhodné ponuky z trhu práce.

Pracovný zošit obsahuje nielen úlohy, ale aj texty a dostatočný obrazový materiál, z ktorého môže žiak i učiteľ vychádzať. Slúži aj učiteľovi, ktorý napr. nemá potrebnú kvalifikáciu, resp. ktorý nemá k dispozícii materiálno-technické zázemie.

Autormi publikácie sú učitelia z praxe, ktorí majú bohaté skúsenosti s vyučovaním praktických predmetov na základných školách. Editor je aktuálne garantom niekoľkých učiteľských programov na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, ktorá pripravuje absolventov na vyučovanie predmetu Technika.

Pracovný zošit je názornou ukážkou, že aj v podmienkach slovenských základných škôl je možné realizovať netradičný prístup k praktickému vyučovaniu, a to bez obchádzania ŠVP.

Ďalšie informácie
Počet strán 48
Formát A4
Jazyk slovenský

Editor:

prof. PaedDr. Milan Ďuriš, CSc.


Autori:

Ing. Eleonóra Boocová

PhDr. Bernardína Borsíková, PhD.

PaedDr. Monika Reiterová

Ing. Pevel Dostál, Ph.D.

PhDr. Ivan Jařabáč, Ph.D.

PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.

PaedDr. Peter Solárik


Ilustrátor:

Mgr. art. Marek Dobeš

Grafická komunikácia v technike

Technické kreslenie

Technické materiály

Ako vyrobiť obuvák

Stavebnica

Drevená lodička

Stroje a zariadenia v domácnosti

Pomocníci v domácnosti

Čo naozaj potrebujeme?

Svet práce

Voľba povolania

Ekonomika domácnosti

Bezhotovostné peniaze

Ekonomika domácnosti

Spotrebiteľ

Pestovateľské práce

Pestovanie: čo a prečo?

Čo potrebujem vedieť o pestovaní?

Náradie