Menu
Your Cart

MATEMATIKA PRE KAŽDÉHO 4 – PRACOVNÝ ZOŠIT A

PRIPRAVUJEME

Pracovný zošit z matematiky pre žiakov štvrtého ročníka základných škôl, ktorý presvedčí všetkých, že matematika môže byť skutočne pre každého.

MATEMATIKA PRE KAŽDÉHO 4 – PRACOVNÝ ZOŠIT A
MATEMATIKA PRE KAŽDÉHO 4 – PRACOVNÝ ZOŠIT A
PRIPRAVUJEME

Pracovný zošit z matematiky pre žiakov štvrtého ročníka základných škôl, ktorý presvedčí všetkých, že matematika môže byť skutočne pre každého.

8,00€
Bez DPH: 7,27€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-889-7

 

PRIPRAVUJEME

Môže byť matematika naozaj pre každého? Áno, môže. Dokonca taká, ktorú používame v každom povolaní. Manažér, učiteľ, lekár, predavač, montážnik, záhradník alebo rodič v domácnosti starajúci sa o malé dieťa, každý potrebuje matematiku. V pracovnom zošite nájdu žiaci úlohy, pri ktorých riešení využijú získané vedomosti z učebnice. Väčšina úloh je viac na premýšľanie než na obyčajné počítanie. Mozog totiž radšej premýšľa, než len tak počíta. 

Pracovný zošit obsahuje množstvo rôznorodých príkladov a úloh na všetkých kognitívnych úrovniach. Žiaci pri ich riešení premýšľajú, hľadajú súvislosti, kreslia, skúmajú... Pracovný zošit je zostavený tak, aby matematika bola naozaj pre každého.


Výhody pracovného zošita:

  • prináša dostatok priestoru na riešenie príkladov,
  • medzi žiakmi obľúbený bodkovaný podklad v celom pracovnom zošite umožňuje zachovať líniu, ale v prípade kreslenia neruší,
  • obsahuje príklady s viacerými čiastkovými úlohami. 
Ďalšie informácie
Počet strán 100
Formát A4
Jazyk slovenský
Recenzentka: PaedDr. Monika Gregušová

Autorka:
Mgr. Barbora Kamrlová, PhD. M. A.
1. Čísla a práca s nimi
     I. Prečo sú čísla také, aké sú a na čo nám je číselná os
     II. Záleží na umiestnení (desiatková pozičná sústava)
     III. Číslo a jeho rády
     IV. Spôsob zápisu veľkých čísel číslicami a ich názvy
     V. Rímske čísla
2. Ako sčitovať veľké čísla?
     I. Sčítavame čísla s nulami bez prechodu do vyššieho rádu
     II. Sčítavame väčšie dvojciferné čísla
     III. Sčítavame dve viacciferné čísla
          Sčítavame pod seba dve viacciferné čísla BEZ prechodu do vyššieho rádu
          Sčitovanie dvoch viacciferných čísel S prechodom do vyšších rádov
3. Ako násobiť čísla nad malou násobilkou
     I. Násobíme 10, 100, 1 000, ...
     II. Násobíme čísla s mnohými nulami jednociferným číslom
     III. Násobíme viacciferné číslom jednociferným
     IV. Násobíme viacciferné čísla viacciferným číslom pod seba
4. Ako meriame dĺžku a iné veličiny
     I. Aké sú dĺžkové jednotky a čo meriame v dĺžkových jednotkách?
        Ako je to s presnosťou a zvolenou jednotkou
     II. Premena jednotiek
        Ako súvisí názov jednotky s jej veľkosťou?
        Ako rýchlo premieňať jednotky
     III. Používanie rôznych, aj zmiešaných jednotiek
5. Práca s číslami – zaokrúhľovanie, odhad, počítanie spamäti a na kalkulačke
     I. Odhad a zaokrúhľovanie
        Vhodná jednotka a obvyklá hodnota
     II. Zaokrúhľovanie a odhadovanie je dôležité
       „Okrúhle“ čísla
         Najčastejšie zaokrúhľovanie
     III. Kedy je lepšie použiť kalkulačku a kedy je lepšie počítať spamäti?
         Vhodné prípady na využitie kalkulačky
         Ako na počítanie spamäti
6. Ako odčítať veľké čísla?
     I. Odčítame jednociferné číslo od viacciferného bez pomoci z vyššieho rádu
     II. Odčítame viacciferné číslo od viacciferného bez pomoci z vyššieho rádu
     III. Odčítame viacciferné číslo od viacciferného s pomocou z vyššieho rádu
     IV. Odčítanie viacerých menšiteľov, sčítanie viacerých sčítancov – dôležitosť zátvoriek
7. Ako deliť veľké čísla
      I. Delíme jednoduché veľké čísla s mnohými nulami 10, 100, 1 000
      II. Delíme dvojciferné čísla jednociferným číslom