Menu
Your Cart

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2.

FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM
FYZIKA PRE 9. ROČNÍK ZŠ A 4. ROČNÍK GYMNÁZIÍ S OSEMROČNÝM ŠTÚDIOM

Nové vydanie plnofarebného pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, ktorého obsah je v súlade so ŠVP pre základné školy - ISCED 2.

7,00€
Bez DPH: 6,36€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8140-187-9

 

Žiak si pomocou pracovného zošita Fyzika pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva zaujímavou.

 • Pracovný zošit Fyzika pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom umožňuje učiť efektívnejšie a pútavejšie.
 • Uľahčuje vyučovací proces.
 • Obsahuje množstvo cvičení a úloh na precvičenie a fixáciu učiva.
 • Prináša zhrnutie učiva.
 • Učiteľovi ponúka na výber zadania domácich úloh alebo témy na vypracovanie projektov k preberanému učivu.


BONUSOVÝ MATERIÁL ZADARMO

ONLINE METODICKÁ PRÍRUČKA VO FORMÁTE PDF: OBJAVUJEME VESMÍR (ASTRONÓMIA V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH)

   • Metodická príručka pre učiteľov na 2. stupni základných škôl vyučujúcich predmety zahŕňajúce astronómiu: ako fyzika, geografia, biológia, matematika.
   • Výsledok medzinárodnej spolupráce odborníkov zo Slovenska, Bulharska a Česka.
   • Obsahuje takmer 418 strán teórie, námetov na praktické aktivity pre žiakov a metodiky. Uľahčuje prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu, ale predovšetkým samotnú prácu v priebehu vyučovania.
   • Poskytuje učiteľom relevantné edukačné metódy a techniky, aby bola téma astronómie pre žiakov zaujímavá, jednoduchá na pochopenie a rozvíjala u nich kritické myslenie, analytické a abstraktné vnímanie.


    

    

Ďalšie informácie
Počet strán 92
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorka: PaedDr. Klára Velmovská, PhD.


Autori:

Mgr. Paulína Kuhnová

PaedDr. Oľga Hírešová

Mgr. Peter Kelecsényi


Recenzenti:

RNDr. Dorota Černíková

PaedDr. Soňa Chalupková, PhD.

Mgr. Mária Wagnerová 

 1. Skúmame magnet. Magnetické pole

 2. Zem ako magnet. Kompas

 3. Ako vyrobiť magnet. Dočasné magnety

 4. Skúmame zelektrizované telesá. Elektrické pole

 5. Elektrický náboj. Elektromer

 6. Elektrický obvod. Elektrické vodiče a izolanty

 7. Elektrický prúd v kovovom vodiči. Tepelné účinky prúdu

 8. Elektrický prúd a meranie elektrického prúdu

 9. Elektrické sily a elektrické pole vo vodiči

10. Elektrické napätie a meranie elektrického napätia

11. Zdroje elektrického napätia

12. Elektrický odpor. Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča

13. Ohmov zákon

14. Rezistor s premenným odporom

15. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode za sebou

16. Zapájanie spotrebičov v elektrickom obvode vedľa seba

17. Práce elektrického prúdu. Elektrický príkon

18. Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom. Magnetické pole cievky s prúdom

19. Elektromagnet a jeho využitie

20. Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách. Elektrolýza a jej využitie

21. Chemické zdroje elektrického napätia

22. Vedenie elektrického prúdu v plynoch

23. Účinky elektrického prúdu na ľudský organizmus. Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

24. Elektrická energia a jej premeny