Učebnice edičný portál

Učebnice vydavateľstva EXPOLPEDAGOGIKA na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR

V súvislosti s blížiacim sa dátumom ukončenia elektronického objednávania učebníc – 15. 11. 2018 Vám prinášame súhrn našich titulov na Edičnom portáli MŠVVaŠ SR.

Ceny uvedených učebníc sú platné v prípade individuálneho nákupu na stránke, pri elektronickom objednávaní cez Edičný portál MŠVVaŠ SR sú učebnice hradené z prostriedkov verejných zdrojov.

 

Základné školy

Chémia pre ZŠ

Biológia pre ZŠ

Fyzika pre ZŠ

Prírodoveda pre ZŠ

Špeciálne základné školy

Učťebnice pre ŠZŠ

Pracovné zošity pre ŠZŠ

Gymnáziá a stredné odborné školy

Biológia

Chémia

Geografia

Iné tituly

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info