Menu
Your Cart

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)

WEBINÁR NOVINKA

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ – METODICKÉ POZNÁMKY (PDF)
WEBINÁR NOVINKA

PDF KNIHA: Metodické poznámky k pracovnému zošitu – Etická výchova pre 3. ročník ZŠ ako prehľadná pomôcka na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy.

17,00€
Bez DPH: 14,17€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-719-7

 

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 3. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 3. ROČNÍK ZŠ V PDF FORMÁTE*


 *AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.


Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 3. ročníka: Etická výchova pre 3. ročník ZŠ.

Metodické poznámky poskytujú informácie pre vyučujúcich, ktoré im uľahčia organizovanie ich práce na jednotlivých hodinách etickej výchovy v 3. ročníku ZŠ pri zohľadňovaní špecifík žiakov danej triedy alebo skupiny. Uvádzané aktivity sú návrhom, ako naplniť jednotlivé témy, a sú inšpiráciou na konkrétne postupy. Súbor aktivít v predkladaných metodických poznámkach nadväzuje na učebné materiály predchádzajúcich dvoch ročníkov. Obsahovo vychádza z platných učebných osnov, tak ako sa uvádzajú v ministerstvom schválených dokumentoch (obsahové a výkonové štandardy predmetu etická výchova pre 3. ročník základnej školy).  

• Metodické poznámky sú oporou pre pedagógov pri príprave na vyučovaciu hodinu etickej výchovy v 3. ročníku.

• Prehľadné spracovanie umožní zvládnuť vyučovaciu hodinu aj pre tých pedagógov, ktorí nemajú skúsenosti s vyučovaním etickej výchovy.

• Metodické poznámky sú spracované moderne a pútavo, reflektujú súčasné trendy v grafickej a obrazovej rovine.  

Ďalšie informácie
Počet strán 76
Formát A4 – titul v PDF formáte
Jazyk slovenský
Rok vydania 2021

Autorky: 

PhDr. Eva Farkašová, CSc. –  vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

Mgr. Eva Mozolová – pedagogička a metodička s mnohoročnou praxou vo vyučovaní etickej výchovy na prvom stupni ZŠ.

Úvod
Charakteristika a ciele predmetu etická výchova v 3. ročníku ZŠ
Koncepcia a štruktúra pracovného zošita
Štruktúra vyučovacej hodiny
Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu (TVVP)
Medzipredmetové vzťahy a prepojenie tém s prierezovými témami
Metodické poznámky

Medziľudské vzťahy
1. Kto som, čo som
2. Ako poznám seba a teba?
3. Opatrnosť je namieste 1
4. Opatrnosť je namieste 2/Ako povedať NIE
5. Čo urobím, keď...
6. Čo viem o sebe a kamarátoch

Vcítenie sa do prežívania iných – empatia
1. Ako sa poznáme?
2. Čo ja na to
3. Keby som bol/bola...
4. Nie je nám vždy veselo
5. Vodiaci pes
6. Dôvod na radosť
7. Keď je prehra výhrou

Riešenie konfliktov – výchova k zmierlivosti
1. To je omyl
2. Konflikt v triede
3. Klebety
4. Ako to povedať
5. Moje meno je bremeno
6. Už viem, ako to povedať

Pomoc, darovanie, delenie sa
1. Pomáhame si - ja tebe, ty mne
2. Pomoc doma
3. Pomoc kamarátom
4. Materiálna pomoc
5. Darček v zlatom papieri
6. Projekt Dúha 1
7. Projekt Dúha 2

Naša škola
1. Moja škola
2. List kamarátovi
3. Naša trieda
4. Aby nám bolo v škole dobre
5. Idú prázdniny
Zoznam použitej literatúry a zdrojov