Menu
Your Cart

STROJE A ZARIADENIA

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru mäsiar.

STROJE A ZARIADENIA
STROJE A ZARIADENIA

Učebnica pre 1. ročník učebného odboru mäsiar.

24,00€
Bez DPH: 21,82€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-123-2

schv

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. CD-2008-14562/31607-1:913

Učebnica obsahuje základné odborné poznatky začlenené do siedmich na seba nadväzujúcich častí. Jednotlivé časti obsahujú hlavné pojmy, princípy činnosti, informácie o jednotlivých prvkoch či strojoch a základné vzťahy na ich určenie.

 

Ďalšie informácie
Počet strán 80
Formát A4
Jazyk slovenský

Autori:

doc. Ing. Ladislav Gulan, PhD.

Ing. Igor Kožuch, CSc., 

Ing. Rastislav Majtán

Ing. Pavol Slovák, PhD.


Metodická spolupráca: 

Ing. Eva Hudek

Ing. Janka Krošláková 


Lektori: 

Ing. Eva Hudek

Ing. Janka Krošláková

1. ÚVOD

2. ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENIA

3. SPOJE A SPOJOVACIE SÚČIASTKY

4. POTRUBIE A ARMATÚRY

5. SÚČIASTKY NA PRENOS OTÁČAVÉHO POHYBU

6. MECHANIZMY

7. MECHANICKÉ DOPRAVNÍKY