Menu
Your Cart

ŠLABIKÁR pre 5. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

ŠLABIKÁR pre 5. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)
ŠLABIKÁR pre 5. ročník špeciálnych základných škôl (variant B)

Učebnica je určená pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú na špeciálnej základnej škole podľa variantu B.

28,00€
Bez DPH: 25,45€
 • Dostupnosť: Na sklade
 • ISBN: 978-80-8091-295-6

 

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2019/11766:3-A1001

Prostredníctvom učebnice si žiaci upevňujú čítanie slabík, slov a jednoduchých viet, spoznávajú nové hlásky. Na konci učebnice sú uvedené pomocné motorické znaky na vyvodenie niektorých písmen a opis motorických znakov na vyvodenie niektorých hlások.

Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk slovenský

Lektorky:

PaedDr. Ivana Skačanová    

Mgr. Jarmila Žišková


Autorky:

Mgr. Silvia Škultétyová

Mgr. Lenka Čertíková


Ilustrátorka: Daniela Ondreičková

 • September – opakovanie písmen; opakovanie slov; opakovanie viet
 • Október – hláska a písmeno K, k; sluchové a zrakové vnímanie hlásky K, k; K, k – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie, precvičovanie a utvrdzovanie učiva; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno Z, z
 • November – sluchové a zrakové vnímanie hlásky Z, z; Z, z – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie, precvičovanie a utvrdzovanie učiva
 • December – čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno B, b; sluchová a zrakové vnímanie hlásky B, b
 • Január – B, b – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie, precvičovanie a utvrdzovanie učiva; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet; precvičovanie; hláska a písmeno C, c
 • Február – sluchové a zrakové vnímanie hlásky C, c; C, c – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie, precvičovanie a utvrdzovanie učiva
 • Marec – čítanie jednoduchých slov, čítanie jednoduchých viet; hláska a písmeno Č, č; sluchové a zrakové vnímanie hlásky Č, č; Č, č – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie
 • Apríl – čítanie slov, čítanie jednoduchých viet; utvrdzovanie a precvičovanie; upevňovanie čitateľských schopností; hláska a písmeno R, r; sluchové a zrakové vnímanie hlásky R, r
 • Máj – R, r – otvorené a zatvorené slabiky; opakovanie; čítanie jednoduchých slov; čítanie jednoduchých viet; precvičovanie
 • Jún – opakovanie a utvrdzovanie celoročného učiva

Metodické návrhy a poznámky – opis motorických znakov a fotografie

Súvisiace články