Menu
Your Cart

BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT
BIOLÓGIA pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským – PRACOVNÝ ZOŠIT

Pracovný zošit pre 7. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

11,00€
Bez DPH: 10,00€
  • Dostupnosť: Na sklade
  • ISBN: 978-80-8091-701-2

doložka

Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9357:4-A2201

Pracovný zošit spolu s učebnicou biológie pomáha žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, získať a upevniť nové vedomostí o rastlinách a živočíchoch v ich prirodzenom prostredí. Pracovný zošit obsahuje množstvo kreatívnych úloh s využitím ilustrácii použitých aj v učebnici. Na konci pracovného zošita sa tiež nachádzajú predtlačené návody na žiacke pozorovania, pokusy.


Ďalšie informácie
Počet strán 56
Formát A4
Jazyk maďarský
Rok vydania 2013

Autorka: Mgr. Milina Rašlová

Lektorky: 
Mgr. Viera Kršková
Mgr. Mária Szapuová

ÚVOD

VODNÉ SPOLOČENSTVO

LESNÉ SPOLOČENSTVO

LÚKY A PASIENKY

POLIA

ZÁHRADY A SADY