Menu
Your Cart

Pracovný zošit a cvičebnica

Vydavateľstvo Expol Pedagogika publikuje pracovné zošity aj pre základné školy. Pracovné zošity majú schvaľovaciu alebo odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR. Moderné PZ napomáhajú pedagógom pri výučbe.
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13905:4-640A Žiak si s pomocou pracovného zošita upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil správne. Pomocou tohto pracovného zošita sa pre žiaka i domáca príprava na vyučovanie stáva z..
7,00€
Bez DPH:6,36€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2017/13906:4-640A Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil spr..
7,00€
Bez DPH:6,36€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/10171:4-10K0 Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopil s..
7,00€
Bez DPH:6,36€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/12957:4-10K0 Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a pochopi..
7,00€
Bez DPH:6,36€
    Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2018/12934:4-10K0   Žiak si pomocou pracovného zošita Biológia pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným štúdiom upevní nové vedomosti a zároveň prostredníctvom otázok za každým učivom aj zistí, či sa učivo naučil a p..
7,00€
Bez DPH:6,36€
      Odporúčacia doložka MŠVVaŠ 2018/14853:5-10K0   Plnofarebný pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrtého) ročníka ZŠ. Nové, upravené vydanie je plnofarbne atraktívne spracované, pričom sme využili množstvo púta..
6,00€
Bez DPH:5,45€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9209:5-A2201 Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomosti o rôznych chemických prvkoch a zlúčeninách, o ich význame a použití v k..
11,00€
Bez DPH:10,00€
Schvaľovacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/9323:5-A2201Pracovný zošit tvorí spolu s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok pre žiakov špeciálnych základných škôl.Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostred..
8,00€
Bez DPH:7,27€
Pracovný zošit s metodikou a pracovnými listami pre materské školy je pripravený tak, aby zodpovedal práci s deťmi vo veku tri až šesť rokov. Každý pracovný list je doplnený jednoduchým návodom (metodickými poznámkami) tak, aby s ním bolo možné pracovať ako v materskej škole, tak aj doma s rodičom..
10,00€
Bez DPH:9,09€
Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/18361:5-A2201 Táto jedinečná pomôcka, aká doteraz na slovenskom knižnom trhu a v našich školách chýbala, v sebe kombinuje príručku pre učiteľov a učebnicu plnú pracovných listov pre žiakov. Vznikla predovšetkým so zámerom pomôcť učiteľom, ktorí majú v t..
10,00€
Bez DPH:9,09€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. č. 2021/8748:4-A2201 Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiak..
5,00€
Bez DPH:4,55€
  Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2021/8749:7-A2201 Prepracovaná cvičebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a inovovaným vydaním učebnice Chémia pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Komplexným systémom otázok a úloh podporuje rozvoj psychomotorických funkcií žiaka.Cv..
5,00€
Bez DPH:4,55€
Zobrazenie 1 až 12 z 115 (10 stránok)