oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

oTESTUJ SA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY 9

Testy na opakovanie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a pre 4. ročník osemročných gymnázií.

8,10 € s DPH

9 € s DPH Zľava 0,90 €

ISBN: 978-80-8140-427-6

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

Popis

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/13600:5-A2201

Pracovný zošit je určený žiakom 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka osemročných gymnázií na upevnenie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry formou tematických testov.

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií:

 • kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry,
 • zbierka testov určená na opakovanie učiva zo SJL na Testovanie 9,
 • v jednej publikácii nájdete profesionálne vypracované testy podľa jednotlivých tematických celkov zo SJL.

Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník osemročných gymnázií je určený na:

 • precvičenie čítania s porozumením,
 • zdokonalenie pravopisných schopností,
 • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov),
 • rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme.

V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

 • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,  s krátkou odpoveďou.

V pracovných zošitov oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry je aj stručné zhrnutie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí.

Pracovné zošity zo slovenského jazyka a literatúry z edície oTESTUJ SA zo slovenského jazyka a literatúry sú určené pre žiakov druhého stupňa ZŠ:

 • na overovanie úrovne získaných poznatkov zo slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch,
 • na praktické preverovanie poznatkov z gramatiky v úlohách a pravopisných cvičeniach,
 • ako vhodný materiál na rozvoj čitateľskej gramotnosti.

ODBORNÁ GARANCIA
Editorka: PhDr. Katarína Hincová, PhD.

Autorky:

Mgr. Zuzana Bartošová
Mgr. Libuša Bednáriková
Mgr. Veronika Dobrovodská
Mgr. Stanislava Havettová
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

OBSAH
TEST 1 – ROZDELENIE HLÁSOK
TEST 2 – VYBRANÉ SLOVÁ
TEST 3 – PÍSANIE VEĽKÝCH PÍSMEN, PÍSANIE ČIARKY
TEST 4 – PODSTATNÉ MENÁ, PRÍDAVNÉ MENÁ
TEST 5 – PRÍDAVNÉ MENÁ
TEST 6 – PODS. MENÁ, PRÍDAVNÉ MENÁ, ZÁMENÁ, SLOVESÁ, PREDLOŽKY
TEST 7 – ČÍSLOVKY
TEST 8 – SLOVESÁ
TEST 9 – PRÍSLOVKY
TEST 10 – SLOHOVÉ POSTUPY
TEST 11 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 12 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 13 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 14 – ZMIEŠANÝ TEST
TEST 15 – ZMIEŠANÝ TEST

KĽÚČ
STRUČNÉ ZHRNUTIE UČIVA ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.