oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

oTESTUJ SA Z MATEMATIKY 9

Testy na opakovanie učiva z matematiky pre 9. ročník ZŠ.

8,10 € s DPH

9 € s DPH Zľava 0,90 €

ISBN: 978-80-8140-448-1

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

 

odporuc.

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11955:5-A2201

Popis

Jedinečná a komplexná pomôcka určená žiakom 9. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva z matematiky.

Pracovný zošit oTestuj sa z matematiky pre 9. ročník ZŠ:

  • kvalitný učebný materiál zahrňujúci celé učivo 9. ročníka podľa iŠVP, ktorý umožní žiakom zopakovanie si učiva z matematiky podľa jednotlivých prebraných tém, učiteľom preverovanie vedomostí žiakov, a na základe analýzy vypracovaných testov žiakmi, zistiť ich rezervy, ktoré treba následne opakovať/doplniť,
  • odborne zostavená zbierka testov, ktorá ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva z matematiky,
  • v jednej publikácii sú profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov z matematiky
  • testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP.

Pracovný zošit oTestuj sa 9 z matematiky pre 9. ročník ZŠ je určený na:

  • na precvičenie aritmetiky, geometrie, aplikačných úloh,
  • na oboznámenie s rôznymi typmi úloh,
  • na rozvíjanie logického myslenia,
  • na prácu s nesúvislými textami obsahujúcimi tabuľky, grafy, obrázky,
  • na zlepšenie sa v čítaní s porozumením,
  • na vyhľadanie informácií v texte.

Pracovný zošit oTestuj sa 9 z matematiky pre 9. ročník obsahuje aj:
stručné zhrnutie učiva z matematiky pre daný ročník
kľúč správnych odpovedí.

Vychádza ako prvý druhý novej série oTESTUJ SA Z MATEMATIKY. Ďalšie pracovné zošity pre ostatné ročníky pripravujeme.

ODBORNÁ GARANCIA
Odborná garantka: RNDr. Viera Ringlerová, PhD

Recenzent: Mgr. Pavol Kelecsényi

Autorka: Mgr. Silvia Bodláková

OBSAH
Test I - Mocniny a odmocniny
Test II - Mocniny, odmicniny a zápis veľkých čísel
Test III - Pytagorova veta
Test IV - Pytagorova veta
Test V - Lineárne rovnice a slovné úlohy
Test VI - Lineárne rovnice a slovné úlohy
Test VII - Lineárne nerovnice
Test VIII - Hranol a ihlan
Test IX - Valec, kužeľ a guľa
Test X - Podobnosť trojuholníkov
Test XI - Kombinatorika a štatistika
Test XII - Grafické znázornenie závislostí
Test XIII - Zmiešaný test
Test XIV - Zmiešaný test
Test XV - Zmiešaný test

Kľúč správnych odpovedí
Zhrnutie učiva

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.