TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 ZO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Vyskúšajte si Testovanie 5 na nečisto! Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 5 testami, ktoré sú rovnakého typu ako pri skutočnom testovaní. . Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky. Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry pre 5. ročník ZŠ: Kontrola pre učiteľa - pomôcka pre žiaka - informácia pre rodiča.

8,10 € s DPH

9 € s DPH Zľava 0,90 €

ISBN: 978-80-8140-276-0

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

 

 

odpor.

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/14236:6-A2201

Popis
Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy z jazykovej, komunikačnej a literárnej zložky. Rôznorodosť testových úloh dopĺňajú ukážky zaujímavých a inšpiratívnych textov všetkých žánrov, ktoré si môžu žiaci prečítať v knihách, časopisoch alebo na internete.

Pracovný zošit Testovanie 5 zo slovenského jazyka je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

  • overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných na 1. stupni ZŠ,
  • precvičenie čítania s porozumením,
  • zdokonalenie čitateľskej gramotnosti – vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.


V pracovnom zošite sú použité typy úloh:

  • s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D,
  • s krátkou odpoveďou.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 zo slovenského jazyka a literatúry je aj stručné zhrnutie základných poznatkov zo SJL, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA
Autori:
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Mgr. Iveta Barková
Mgr. Zuzana Bartošová

OBSAH
Obsah testov zo slovenského jazyka a literatúry je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.