TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

TESTOVANIE 5 Z MATEMATIKY – TESTY PRE 5. ROČNÍK ZŠ

Vyskúšajte si Testovanie 5 na nečisto! Postupná a systematická príprava je zárukou úspešného zvládnutia tejto dôležitej skúšky. Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky – Testy pre 5. ročník ZŠ: Kontrola pre učiteľa - pomôcka pre žiaka - informácia pre rodiča. Pripravujte vašich žiakov na Testovanie 5.

8,10 € s DPH

9 € s DPH Zľava 0,90 €

ISBN: 978-80-8140-277-7

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

 

 

odporuc.

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11973:5-A2201

Koncepcia pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je navrhnutá tak, aby obsahovala úlohy zo všetkých štyroch nosných oblastí matematiky: algebry, geometrie, matematických funkcií, pravdepodobnosti a štatistiky.

Pracovný zošit Testovanie 5 z matematiky je určený pre žiakov 5. ročníka ZŠ ako pomôcka na:

  • overenie úrovne poznatkov z matematiky získaných na 1. stupni ZŠ,
  • rozvíjanie metód a postupov pri riešení problémov,
  • precvičovanie čítania s porozumením,
  • zdokonalenie matematickej gramotnosti,
  • osvojenie si práce s formou a typmi úloh podobnými s úlohami Testovania 5.


V pracovnom zošite sú použité:

  • úlohy s krátkou číselnou odpoveďou,
  • úlohy s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D.

Súčasťou pracovného zošita Testovanie 5 z matematiky je aj stručné zhrnutie základných poznatkov z matematiky, ktoré si má osvojiť žiak na 1. stupni ZŠ.

ODBORNÁ GARANCIA
Lektor:
Mgr. Pavol Kelecsényi

Autori:
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
PaedDr. Edita Šimčíková, PhD.
Mgr. Blanka Tomková, PhD.

OBSAH
Obsah testov z matematiky je vypracovaný v súlade so ŠVP pre ZŠ (ISCED 1).

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.