FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ – PRACOVNÝ ZOŠIT PRE ŽIAKOV 1. – 4. ROČNÍKA ZŠ

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy ako pomôcka ma výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ.

4,50 € s DPH

5 € s DPH Zľava 0,50 €

ISBN: 978-80-8140-378-1

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

doložka

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR č. 2021/11968:5-A2201

Pracovný zošit pre prvý stupeň základnej školy s témami a námetmi na prácu a aktivity so žiakmi na hodinách.
V súvislosti s povinnosťou škôl zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP je tu pomôcka pre pedagógov na výučbu finančnej gramotnosti vo všetkých ročníkoch prvého stupňa ZŠ. V pedagogických a organizačných pokynoch sa odporúča zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti. Ide o komplexnú pomôcku, ktorá žiakov naučí finančnej gramotnosti, a škole pomôže pri zapracovaní Národného štandardu finančnej gramotnosti do školského vzdelávacieho programu.

V pracovnom zošite nájdete spracované témy ako:

 • Hodnota práce
 • Poznávanie mincí a bankoviek
 • Sporenie
 • Nakupovanie
 • Historické platidlá
 • Finančný plán
 • Výmenný obchod
 • Slovensko pred príchodom eura
 • Príjmy
 • Výdavky
 • Rozpočet
 • Banka
 • Platobná karta
 • Cudzie meny
 • Falošné bankovky

Súčasťou pracovného zošity je aj súbor papierových mincí a bankoviek, ktoré slúžia na prácu žiakov na hodinách.

Na pracovný zošit pre 1. stupeň nadväzuje pracovný zošit pre 5. – 9. ročník ZŠ a tiež materiál pre učiteľa, ktoré spoločne tvoria ucelený súbor pomôcok ako zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP.

ODBORNÁ GARANCIA
Odborná garantka: Ing. Katarína Šaturová

Autorka: PaedDr. Mária Kubovičová

OBSAH
1. ročník – Remeslo má zlaté dno

2. ročník – O troch grošoch

3. ročník – Ako starček menil, až kým nevymenil

4. ročník – O rybárovi a jeho žene

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.