BIOLÓGIA pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

BIOLÓGIA pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom pre žiakov so zrakovým postihnutím (prepis do Braillovho písma)

NOVINKA

Učebnica pre nevidiacich žiakov je modifikáciou učebnice biológie pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom.

370,26 € s DPH

411,40 € s DPH Zľava 41,14 €

ISBN: 978-80-8091-501-8

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

 

schvalene

Doložka MŠVVaŠ SR č. 2015-10895/43926:31-100C

Obsahuje dva tematické celky: Vnútorná stavba tela stavovcov a Človek a jeho telo, ktoré sú v závere doplnené o kapitolu Zdravie a život človeka.

Prvý tematický celok Vnútorná stavba tela stavovcov obsahovo nadväzuje na predchádzajúce ročníky a zameriava sa na poznávanie organizmov podľa vnútorných znakov. Tematický celok Človek a jeho telo sa zameriava na vnútornú stavbu a funkciu organizmu človeka. Učebnica je spracovaná v súlade s požiadavkami ŠVVP.

Adaptácia učebnice pre žiakov so zrakovým postihnutím (PREPIS DO BRAILLOVHO PÍSMA) sa člení do troch zväzkov, ktoré sú doplnené o samostatný zväzok – obrazovú prílohu.

ODBORNÁ GARANCIA
Autori:

PaedDr. Mária Uhereková, PhD.
Ing. Iveta Trévaiová
Mgr. Angelika Matľáková
RNDr. Zuzana Piknová
Mgr. Andrej Sitár
Mgr. Ida Hantabálová
PaedDr. Katarína Čumová
RNDr. Veronika Zvončeková

Autor modifikácie: Schneider J.

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.