SLOVENČINA V KOCKE - Opakujeme si učivo 4. ročníka

SLOVENČINA V KOCKE - Opakujeme si učivo 4. ročníka

PRIPRAVUJEME

Pracovný zošit predstavuje moderný typ cvičebnice zo slovenského jazyka. Je zostavený systematicky a prehľadne, požiadavky na žiaka gradujú. Úlohy a cvičenia rozvíjajú aj čítanie s porozumením.

5 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

1-9 ks: 5 € /ks

10-19 ks: 4 € /ks

20 ks a viac: 3 € /ks

ISBN: 978-80-8091-690-9

Kategória: Pracovné zošity

POPIS

Prvá zo série moderných cvičebníc – Pracovných zošitov na precvičovanie a opakovanie, ktorá je rovnako vhodná na prácu pri opakovaní a upevnení učiva v triede i doma. Pracovný zošit obsahuje všetky predpísané celky stanovené vzdelávacím štandardom zo SLJ pre 4. ročník ZŠ s dôrazom na tematické okruhy, ktoré sú dôležité pre piaty ročník. Texty sú prepojené s učivom a témami predmetov vlastiveda a prírodoveda: prehlbujú záujem o dianie okolo nás, podporujú vzájomnú komunikáciu, radosť zo spoznávania, pomáhajú pri aplikácii získaných vedomostí.

  • Pracovný zošit výborne poslúži najmä na systematické štartovacie opakovanie pre všetkých žiakov 5. ročníka ZŠ.
  • S pomocou zošita si žiaci precvičia učivo 4. ročníka „v kocke" na všetkých zložkách SLJ. Obsah zošita zabezpečí systematickú prípravu na 5. ročník a vyplní prípadné medzery v učive.
  • Učivo v pracovnom zošite je dôležitou podmienkou dobrého štartu v piatom ročníku a pomôže aj pri dobrom štarte s preberanými jazykovými zložkami a javmi tohto ročníka.
  • Pracovný zošit zjednoduší prácu učiteľovi – umožňuje mu rôznorodo organizovať žiakov a pomôže aj pri individuálnom prístupe podľa ich potrieb a schopností. Rovnako ho môžu používať žiaci aj pri domácom upevnení učiva a príprave na vyučovanie.
  • Učitelia štvrtého ročníka ho môžu začleniť do vyučovania v druhom polroku v rámci opakovania učiva na hodinách alebo docvičenia pre žiakov doma.
  • Pracovný zošit zo slovenského jazyka je prvý zo série moderných zbierok úloh a cvičení, ktoré vydavateľstvo pripravuje.

Autor: Mgr. Viera Huliačková

Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti: 

PaedDr. Mária Beláková, PhD.
PhDr. Katarína Hincová, PhD.

OBSAH

ABECEDA / 4
PREDPONY / 8
SPODOBOVANIE / 10
VYBRANÉ SLOVÁ – geografické názvy / 14
VYBRANÉ SLOVÁ – rovnako alebo podobne znejúce / 19
PRIAMA REC / 28
SLOVNÉ DRUHY / 29
OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY / 29
PODSTATNÉ MENÁ / 30
PRÍDAVNÉ MENÁ / 41
ZÁMENÁ / 44
CÍSLOVKY / 46
SLOVESÁ / 48
NEOHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY / 58
PRÍSLOVKY / 59
PREDLOŽKY / 60
SPOJKY / 61
CASTICE / 62
CITOSLOVCIA / 63
SLOVNÉ DRUHY – Opakovanie / 64

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Počet strán: 64
Rozmer (mm): A4
Hmotnosť (g): -

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

slovenčina v kocke

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info