MATT THE BAT 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV + CD

MATT THE BAT 1 – PRACOVNÁ UČEBNICA – ANGLIČTINA PRE PRVÁKOV + CD

Moderná pracovná učebnica anglického jazyka pre 1.ročník ZŠ približuje žiakom cudzí jazyk hravou formou. Jej ústrednou postavou je netopierik Matt, ktorý sprevádza žiakov na ich ceste k anglickému jazyku.

6,20 € s DPH

6,90 € s DPH Zľava 0,70 €

ISBN: 978-80-8140-389-7

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

doložka

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2019/13651:4-A1001

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1
MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Obsah koncipovaný v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím programom pre 1. stupeň ZŠ.

 • Kombinuje stránky klasickej učebnice a pracovného zošita.
 • Prináša materiály vhodné aj pre heterogénne triedy.
 • Špeciálne vytvorená pre prvý kontakt dieťaťa s anglickým jazykom.
 • Obsahuje aj lekcie s prvkami metodiky CLIL, kde sa žiaci pri výučbe angličtiny zoznamujú s inou kultúrou aj s poznatkami z iných vyučovacích predmetov (napr. matematika, prvouka a pod.).
 • Obsah pracovnej učebnice časovo rozvrhnutý do 33 hodín (dotácia 1 vyučovacia hodina týždenne na celý školský rok)

STIAHNITE SI TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN TU
Pracovná učebnica je zameraná na precvičovanie orálnych zručností: na počúvanie, porozumenie hovorenému slovu a rozprávanie (obsahuje pesničky, rytmické riekanky, situácie zo života rovnako starých detí a veselé príbehy zvieratiek). Učitelia budú s deťmi vykonávať aj ďalšie činnosti – budú sa s nimi nacvičovať jednoduché dramatizácie príbehov a hrať rôzne jazykové hry, ktorých súčasťou bude často aj pohyb.

Benefity pracovnej učebnice:

 • Vytvorená na základe poznávania a rozvoja osobnosti žiaka.
 • Prináša hravé cvičenia s didaktickým cieľom (lepenie, krúžkovanie, kreslenie, vyfarbovanie, spájanie, priraďovanie, číslovanie a pod.).
 • Žiaci sa nebudú učiť iba izolované slová, pesničky a riekanky, ale učia sa pomocou jednoduchej angličtiny rozprávať o sebe, svojej rodine, svojich hračkách, oblečení a témach, ktoré sa ich týkajú.
 • Tiež sa naučia pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a porozprávať jednoduché príbehy.
 • Súčasťou učebnice je komiks o zvieratkách, lekcie na opakovanie učiva vrátane sebahodnotenia, vystrihovačky, obrázkový slovníček a tiež téma o Vianociach a Veľkej noci.
 • Nahrávky na CD (MP3 formát) sprostredkujú žiakom autentický jazyk a predstavenie iných kultúr.
 • Učebnica obsahuje aj dychové a artikulačné cvičenia.
 • Prácu s pracovnou učebnicou učiteľom zjednodušuje MATT the Bat 1 – Metodická príručka pre učiteľa – Angličtina pre prvákov.

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNEJ UČEBNICE MATT THE BAT 1
MÔŽETE ZÍSKAŤ METODICKÚ PRÍRUČKU MATT THE BAT 1 ZADARMO.*

* AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

ODBORNÁ GARANCIA

Recenzenti: doc. PaedDr. Ivana Cimermanová, PhD., PaedDr. Eva Raffajová, PaedDr. Marta Kolčáková
Autori: PaedDr. Miluška Karásková Mgr. Lucie Krejčí

Preklad z českého jazyka: Mgr. Lucia Augustínová

Ilustrátori: Jakub Cenkl, Bára Buchalová

OBSAH
1 About me
English is Easy 1

2 Me and My Family
Story: The Hat
English is Easy 2

3 My Colourful World
Story: In the Toy shop
English is Easy 3

4 My Clothes
Story: Spooky, Spooky
English is Easy 4

5 Festivals
Obrázkový slovníček
Vystrihovačky

Každá téma je rozdelená do niekoľkých lekcií.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.