ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre druhý ročník ZŠ. Je to tematicky aktuálna, veku primerane upravená a veľmi praktická pomôcka pre každého druháka na každú vyučovaciu hodinu.

4,50 € s DPH

5 € s DPH Zľava 0,50 €

ISBN: 978-80-8091-668-8

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 2. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY* V PDF. FORMÁTE.
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Odporúčacia doložka č. 2021/8449:6-A2201

odpoirucane

POPIS

Úlohy a aktivity sú zamerané na vzdelávacie oblasti: postoje a spôsobilosti v medziľudských vzťahoch, tvorivosť, iniciatíva, vyjadrovanie citov a naša trieda. Žiaci sa oboznamujú s týmito oblasťami prostredníctvom pekných aktivít ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, tajničky, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.

Učiteľ má k dispozícii Metodické poznámky, ktoré predstavujú komplexne spracovanú a prehľadnú pomôcku nielen k pracovnému zošitu, ale aj na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy. Metodické poznámky obsahujú motivácie a návody ku všetkým aktivitám z pracovného zošita, didakticky rozpracované zadania úloh, výkonové a obsahové štandardy, výchovno-vzdelávacie ciele, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP.

Obsah diela (kapitoly a podkapitoly):
1. Moje prázdniny
2. Počúvam ťa, som samé ucho
3. Ťahal dedko repu
4. V čom sme rovnakí – v čom sme rozdielni
5. Mravec a holub
6. Právo a povinnosť
7. Práva detí
8. Aktívny alebo lenivý?
9. Čo ma zaujíma
10. Idú Vianoce 1
11. Idú Vianoce 2
12. Mám nápad
13. Výprava do ďalekých krajín 1
14. Výprava do ďalekých krajín 2
15. V našej triede je to tak...
16. Čo je to?
17. Nájdi rozdiely
18. Dokonči príbeh
19. Darček pre kamaráta
20. Hádaj, ale sa nehádaj
21. Moja nálada
22. Rád – nerád
23. Sme vždy láskaví?
24. Ktoré ročné obdobie mám najradšej?
25. Kto má pravdu?
26. Užitočný výlet Tomáša a Miška
27. Naša rozprávka
28. Naša trieda
29. Naša trieda koncom roka
30. Hurá na prázdniny
31. Ukážem, poviem, nakreslím

Dôležité informácie

Všetky aktivity v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby viedli k dosahovaniu výkonových a obsahových štandardov iŠVP z etickej výchovy pre 2. ročník ZŠ.
PhDr. Eva Farkašová, CSc., je vysoko erudovaná odborníčka v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

PRÍNOS DIELA

  • Pracovný zošit spolu s metodickými poznámkami je premyslený, atraktívny a komplexný podporný materiál na hodinách etickej výchovy. Nadväzuje na ETV 1 s metodickými poznámkami. Tvoril ho jeden tím.
  • Všetky aktivity vychádzajú z mentality, potrieb a záujmov dnešných detí.
  • Pracovný zošit s metodickými poznámkami vznikol ako kvalitne spracovaný učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala.
  • Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.
  • Pracovný zošit Etická výchova pre 2. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to druhý zošit zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže učiteľom a žiakom vo vyučovaní predmetu Etická výchova v druhom ročníku.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: Etická výchova
Počet strán: 32
Rozmer (mm): A 4
Hmotnosť (g): -

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU ZADARMO

etická výchova pre 2.ročník

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.