ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY - PDF

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY - PDF

Metodická príručka ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predstavujú prehľadnú pomôcku nielen k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník, ale aj na celkovú organizáciu vyučovacích hodín etickej výchovy. Takýto materiál pre učiteľov v súčasnosti na trhu absentuje.

15 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-683-1

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY VO FORMÁTE PDF.*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predstavuje prehľadne a prakticky spracovaný materiál. Obsahujú námety na organizáciu vyučovacej hodiny, odporúčania a pokyny, ako začleniť pracovné listy a aktivity do hodín a ako s nimi pracovať, zaradenie k výkonovým a obsahovým štandardom, výchovno-vzdelávacie ciele, motivácie k daným aktivitám, otázky, hry, doplnkové aktivity, hodnotovú reflexiu, domáce úlohy, rôzne odporúčania a zaradenie jednotlivých tém do TVVP.

PhDr. Eva Farkašová je vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je tematika práce s deťmi zo SZP. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu pre žiakov 1.ročníka: Etická výchova pre 1. ročník.

VÝHODY
Metodické poznámky spolu s pracovným zošitom - Etická výchova pre 1. ročník - sú premyslený, atraktívny a komplexný podporný materiál na hodinách etickej výchovy. Metodické poznámky poskytujú výbornú teoretickú a praktickú podporu k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník.

Metodické poznámky s pracovným zošitom vznikli ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k rastlinám a živočíchom, k ochrane prírody a láske k nej.

Metodické poznámky k pracovnému zošitu Etická výchova pre 1. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to prvý výchovno-vzdelávací materiál zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Obsah Metodických poznámok spolu s pracovným zošitom sú koncipované tak, aby v nich učiteľ našiel všetky potrebné informácie a pomôcky k výučbe etickej výchovy. Vyučovacia hodina sa tak stane pre žiakov atraktívna a budú sa na ňu tešiť.

Obsah diela (kapitoly a podkapitoly):

Úvod
Tematický výchovno-vzdelávací plán (TVVP) a zaradenie tematických pracovných listov
Medzipredmetové vzťahy a prepojenie pracovných listov s prierezovými témami


1. TÉMA – MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

1. Predstav seba: To som ja!
2. Priateľstvo: S kým sa kamarátim?
3. Pochvala: Najsladšia mandarínka
4. Pozdrav: Ako sa zdravíme?
5. Vďačnosť, ospravedlnenie: Čarovné slová prosím, ďakujem, prepáč
6. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede cez prestávku
7. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede počas hodiny
8. Dodržiavanie pravidiel: Moje lepšie a horšie JA


2. TÉMA – PRVKY PROSOCIÁLNOSTI

9. Úcta: Čo sa mi páči na iných?
10. Vďačnosť: Darček k narodeninám
11. Vďačnosť: Vianočný stromček
12. Dodržiavanie pravidiel: Čo by sme nemali robiť?
13. Rešpekt: Reťaz sily a dobra
14. Spolupráca: S čím sa radi hráme?
15. Spolupráca: Čo spolu robíme?
16. Úcta: Mám rád zvieratká
17. Úcta: Príroda a ja


3. TÉMA – ĽUDSKÁ DÔSTOJNOSŤ

18. Medziľudské vzťahy: Ako sa správam k starším?
19. Moja hodnota: Moje zdravie
20. Sebaovládanie: Telefón
21. Sebaovládanie: Moje domáce zvieratko
4. Téma – Pozitívne hodnotenie
22. Pozitívne hodnotenie: Pochvala a odmena
23. Vlastnosti iných: Chcem byť ako ty!
24. Pozitívne vlastnosti: My a kamaráti


5. TÉMA – NAŠA RODINA

25. Ja: Moje narodeniny
26. Rodina: Moja rodina
27. Povinnosti: Ako doma pomáham?
28. Pravidlá: Pravidlá v rodine
29. Pomoc v rodine: Starostlivosť rodičov
30. Rodina: Tešíme sa na prázdniny

Autor: PhDr. Eva Farkašová, CSc.

Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti:

 • PaedDr. Oľga Krížová
 • Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
 • PaedDr. Eva Raffajová
 • Mgr. Jana Škrhová
 • Mgr. art. Tereza Mináriková

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: Etická výchova
Počet strán: 44
Rozmer (mm): A 4
Hmotnosť (g): -

 

Mohlo by vás zaujímať:

 • ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ

  Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v...

  Dostupnosť: Skladom

  4,50 € s DPH

  5 € s DPH Zľava 0,50 €

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info