BALÍK PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

BALÍK PRE 9. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

NOVINKA

Balík piatich pracovných zošitov pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským za zvýhodnenú cenu.

40 € s DPH

45 € s DPH Zľava 5 €

ISBN:

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

Popis

Balík pracovných zošitov pre 9. ročník špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským obsahuje päť pracovných zošitov:

DEJEPIS

Doložka MŠ SR č. 70/2003-095

Prostredníctvom nápaditých úloh si žiaci upevňujú vedomosti o jednotlivých historických obdobiach od staroveku až po súčasnosť. Vypracovávaním úloh sa učia nielen práci s učebnicou, ale si upevňujú aj schopnosť orientácie na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým historickým obdobiam sú doplnené testami na komplexné opakovanie učiva.

FYZIKA

Doložka MŠ SR č. CD-2005-16637/20421-2:095

Pracovné zošity z fyziky spolu s učebnicami prispievajú k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o magnetických a elektrických javoch, o energii v prírode a v technike.

CHÉMIA

Doložka MŠ SR č. 455/2001-44

Pracovný zošit svojimi cvičeniami a úlohami pomáha spolu s učebnicou pri rozvoji kľúčových kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom pracovného zošita si žiaci upevňujú svoje vedomosti o rôznych chemických prvkoch a zlúčeninách, o ich význame a použití v každodennom živote a ich bezpečnom využívaní.

PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA)

Doložka MŠ SR č. 69/2003-095

Pracovný zošit spolu s učebnicou pomáhajú žiakom najmä pri získavaní kompetencií z oblasti prírodovedného vzdelávania. Obsahuje množstvo kreatívnych úloh na upevnenie a preverenie vedomostí o neživej prírode, evolúcii a životnom prostredí človeka.

ZEMEPIS

Doložka MŠ SR č. 456/2001-44

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou pre 9. ročník komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp. Pracovný zošit je doplnený tiež o úlohy na upevnenie vedomostí o Slovensku a jeho krajoch z geografického hľadiska.

ODBORNÁ GARANCIA


Autori:

K. Mojtová
V. Lapitková, E. Brestenská
L. Glatzová
M. Rašlová

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.