BALÍK PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

BALÍK PRE 7. ROČNÍK ŠPECIÁLNYCH ZÁKLADNÝCH ŠKÔL S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM

NOVINKA

Balík štyroch pracovných zošitov pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským za zvýhodnenú cenu.

36 € s DPH

40 € s DPH Zľava 4 €

ISBN:

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

Popis

schvalene ucebnice

Balík pracovných zošitov pre žiakov 7. ročníka špeciálnych základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským obsahuje štyri pracovné zošity:

DEJEPIS

Doložka MŠ SR č. 467/2000-44

Prostredníctvom kreatívnych úloh si žiaci upevňujú vedomosti o minulosti od zámorských objavov po vznik Rakúsko–Uhorska. Vypracovávaním úloh sa učia práci s učebnicou, orientovať sa na časovej priamke. Úlohy k jednotlivým témam sú doplnené testami na komplexné opakovanie učiva.

PRÍRODOPIS (BIOLÓGIA)

Doložka MŠ SR č. 203/99-44

Pracovný zošit spolu s učebnicou prírodopisu pomáha žiakom rozvíjať kľúčové kompetencie, získať a upevniť nové vedomostí o rastlinách a živočíchoch v ich prirodzenom prostredí. Pracovný zošit obsahuje množstvo kreatívnych úloh s využitím ilustrácii použitých aj v učebnici. Na konci pracovného zošita sa tiež nachádzajú predtlačené návody na žiacke pozorovania, pokusy.

ZEMEPIS

Doložka MŠ SR č. 3394/96-153

Pracovný zošit zo zemepisu tvorí s učebnicou komplexný celok. Funkciou pracovného zošita je poskytnúť žiakom podklady na prácu s rôznymi druhmi máp, ktorá je dôležitou súčasťou vyučovania predmetu geografia. Prácou s rôznymi druhmi máp sa žiaci učia nielen podľa nich orientovať, ale aj získavať ďalšie geografické informácie.

FYZIKA

Doložka MŠ SR č. 135/2003-095

Pracovný zošit z fyziky spolu s učebnicou prispieva k postupnému získavaniu kľúčových kompetencií žiakov, s dôrazom na rozvoj kompetencií v prírodovednej oblasti. Prostredníctvom rôznych cvičení si žiaci upevňujú svoje vedomosti o vlastnostiach látok a telies, teplote a premene skupenstva látok.

ODBORNÁ GARANCIA


Autori:

K. Mojtová

M. Rašlová

K. Mojtová

V. Lapitková, E. Brestenská

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.