Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom (PDF)

NOVINKA

Kniha vo formáte pdf.: Koncepcia metodickej príručky vychádza zo všeobecne platného poznatku psychológie učenia, že žiak sa lepšie učí, ak je pri učení aktívny.

15 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-678-7

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

POPIS
Učivo je sprístupnené prostredníctvom aktivizujúcich metód výučby, ako sú zážitkové učenie, konštruktivizmus, problémové a projektové vyučovanie, bádateľsky orientované vyučovanie i využívanie informačno-komunikačných technológií a pod.
Metodická príručka obsahuje metodické usmernenie pri práci s učebnicou a cvičebnicou, ktoré autorky doplnili o ďalšie výučbové materiály určené pre učiteľa i žiaka.

Obsah diela:

  • Pozorovanie vlastností látok
  • Chemicky čisté látky a zmesi
  • Voda
  • Vzduch
  • Čo sú chemické reakcie
  • Energetické zmeny pri chemických reakciách
  • Rýchlosť chemických reakcií a jej ovplyvňovanie

Autorky pretavili svoje bohaté skúsenosti z praxe a z tvorby učebných materiálov a učebníc chémie do návrhov a odporúčaní na využívanie inovovanej učebnice chémie a vedenie jednotlivých vyučovacích hodín doplnené o bádateľské aktivity a ďalšie materiály na podporu prírodovednej gramotnosti žiakov.

Autor: RNDr. Helena Vicenová, doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský
Predmet: chémia
Počet strán: 148
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 392

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Metodická príručka k učebnici chémie pre 7. ročník s osemročným štúdiom

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.