Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ + CD (PDF)

Metodická príručka k učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ + CD (PDF)

NOVINKA

Metodická príručka v pdf. formáte: Metodická príručka k pracovnej učebnici prvouky pre 1. ročník ZŠ je komplexnou pomôckou pre učiteľa. Je to materiál, na ktorý plne nadväzuje aj prvouka pre 2. ročník a metodický materiál k nej.

15 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-679-4

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Učebnice

METODICKÚ PRÍRUČKU V ELEKTRONICKEJ VERZII ZASIELAME PO UHRADENÍ PLATBY PRIAMO DO VAŠEJ EMAILOVEJ SCHRÁNKY

Objednajte si aspoň 20 ks ľubovoľnej kombinácie pracovných učebníc prvouky pre 1. a 2. roč. ZŠ SJ/VJM a ZDARMA získate:

  • Metodickú príručku k učebnici prvouky pre 1. a pre 2. roč. ZŠ v hodnote 15 + 15 €
  • CD s obrazovým materiálom a praktickými námetmi,
  • I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA - plnofarebný tlačený materiál
  • I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA - prístup k digitálnej verzii, z ktorej si pre žiakov môžete tlačiť ľubovoľné strany podľa potreby

Viac sa o I-S.K.Y.P.E. materiáloch dozviete TU.

POPIS

Metodická príručka je komplexne spracovaný didaktický materiál k pracovnej učebnici Prvouka pre 1. ročník ZŠ.

Pre učiteľa je užitočnou pomôckou pri jeho príprave na hodinu (zmenšené strany z učebnice a návody na prácu s úlohami), rovnako ako aj na samotnej vyučovacej hodine (CD s obrázkami, fotografiami určenými na prácu na interaktívnej tabuli či dataprojektore). Súčasne je aj zdrojom informácií o nových prístupoch (teória vyučovania prvouky).

Súčasťou metodickej príručky je CD s obsahom metodického materiálu, s doplnkovým obrazovým materiálom, fotkami, grafmi, internetovými odkazmi na zaujímavé videá k daným témam a s množstvom námetov na ďalšie aktivity.

Učiteľ tu nájde:

• charakteristiku a ciele predmetu prvouka pre 1. ročník ZŠ,
• koncepciu a štruktúru pracovnej učebnice, zdôvodnenie prístupov,
• návrh tematického plánu a zoznam pomôcok na skúmanie,
• doplnkové informácie ku každej téme, obsahové a výkonové štandardy z iŠVP,
• konkrétne rozpracované jednotlivé úlohy z pracovnej učebnice a
• odkazy na ďalšie zdroje informácií.

Na doplnkovom CD učiteľ nájde:

• úvodné motivačné ilustrácie a obrázky z pracovnej učebnice,
• doplnkové obrázky, fotky a grafy k daným témam vo vysokom rozlíšení,
• množstvo námetov na ďalšie aktivity,
• námety na prácu so žiakmi so špecifickými poruchami učenia,
• internetové odkazy s doplnkovými videami, ktoré môže učiteľ žiakom premietnuť na interaktívnu tabuľu či dataprojektor.

MATERÁLY NA STIAHNUTIE

Návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu predmetu prvouka pre 1. ročník ZŠ.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Mária Kožuchová, Ivana Rochovská
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský
Predmet: prvouka
Počet strán: 72
Rozmer (mm): 210 x 297
Hmotnosť (g): -

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Metodická príručka k prvouke pre 1.ročník

Máte záujem o učebnicu? Pošlite nám správu.

* (Povinné)

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info