ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY

PRIPRAVUJEME

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY predstavuje prehľadnú pomôcku pre učiteľa etickej výchovy na druhom stupni základných škôl základnou metodickou pomôckou pri rozvrhnutí hodín etickej výchovy na celom druhom stupni ZŠ. Učiteľ v nich nájde tematické celky a témy rozvrhnuté podľa ŠVP (čestnosť, priateľstvo, sebaovládanie a zodpovednosť) pre všetky ročníky 5 - 9, ale aj metodické návody a odporúčania podľa ročníkov, ako a ktoré systematicky usporiadané aktivity realizovať, ako organizovať žiakov na hodinách, aké motivácie a ďalšie činnosti použiť.

15 € s DPH

ISBN: 978-80-8091-672-5

Kategória: Učebnice

EXPEDUJEME OD MÁJA 2020
PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Metodické poznámky sú spracované tak, aby pomohli naplniť ISCED 2 – exaktne sledujú, napĺňajú a definujú ciele pri každej aktivite.

Metodické poznámky vznikli ako didaktická pomôcka pre učiteľa k pracovnému zošitu na vysvetlenie zámerov autoriek, postupov a metód pri realizácii aktivít z pracovného zošita. Sú rozšírené o informácie, tabuľky a prehľady celkového učiva etickej výchovy na druhom stupni a námety, ako implementovať aktivity do vzdelávacieho obsahu predmetu v zmysle obsahových a výkonových štandardov v jednotlivých ročníkoch. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Premyslená metodická podpora pomáha rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k životnému prostrediu atď.

VÝHODY

  • metodické pokyny k aktivitám na aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
  • nadväznosť na témy a problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
  • možnosť komplexne riešiť témy z EV pre niekoľko ročníkov.

Pracovný zošit Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Metodické poznámky ako príručka k pracovnému zošitu Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikli v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Obsah diela (kapitoly a podkapitoly):    

5. ročník:

1. Spravodlivá odmena
2. Oslovovanie
3. Vlastnosti dobrého kamaráta
4. Komunikácia medzi priateľmi
5. Riešenie ťažkých situácií
6. Prekonanie strachu
7. Ekologický projekt

6. ročník:

8. Čestné konanie
9. Prejavenie súcitu
10. Spoločenská empatia
11. Dynamika emócii
12. Zodpovedné konanie
13. Rodina, v ktorej žijem
14. Zodpovednosť

7. ročník:

15. Klamstvo
16. Pomoc priateľovi
17. Priateľstvo
18. Silné a slabé stránky
19. Láska a hodnoty
20. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami
21. Pravidlá a hodnoty v rodine

8. ročník:

22. Pravdovravnosť
23. Úcta k ľuďom
24. Dobrý priateľ
25. Empatia
26. Rebríček hodnôt
27. Fyzické a psychické zdravie
28. Materiálne a nemateriálne hodnoty

9. ročník:

29. Partnerské vzťahy
30. Roly chlapca a dievčaťa
31. Škodlivé vplyvy alkoholu a drog
32. Konflikty
33. Závislosti
34. Voľný čas
35. Zodpovednosť na internete

Autor: Doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
           Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: Etická výchova
Počet strán: 40
Rozmer (mm): A 4
Hmotnosť (g): -

Mohlo by vás zaujímať:

  • ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ

    PRIPRAVUJEME

    ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK základných škôl je netradične spracovaný pracovný zošit, ktorý...

    5 € s DPH

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info