ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. -9. ROČNÍK ZŠ

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. -9. ROČNÍK ZŠ

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5. – 9. ROČNÍK ZŠ a 1. – 4. ročník GOŠ je netradične spracovaný pracovný zošit, ktorý obsahuje výber systematicky usporiadaných aktivít na hodiny etickej výchovy od 5. po 9. ročník ZŠ. V jednotlivých ročníkoch sa riešia v súlade so ŠVP témy zamerané na vzory správania, empatiu, prosociálne správanie, asertivitu, priateľstvo, riešenie konfliktov, životný štýl, mravné normy a hodnoty, sociálnu empatiu atď.

4,50 € s DPH

5 € s DPH Zľava 0,50 €

ISBN: 978-80-8091-685-5

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

schvalovacia

Schvaľovacia doložka č. 2021/12679:5-A2201

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY* V PDF. FORMÁTE.

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

Žiaci sa prostredníctvom aktivít učia, ako sa správať, ako komunikovať s rovesníkmi a dospelými, vyjadriť názor, postoje, zaujať stanovisko či argumentovať. Riešia situácie na vyjadrenie emócií v rôznych podmienkach, na zachovanie sebaúcty, prejavy empatie, zostavujú si vlastné hodnotové rebríčky atď. Každá téma je rozpracovaná do niekoľkých úloh, v ktorých žiaci pracujú s aktuálnymi príbehmi z reálneho života a školského prostredia, hrajú role, dramatizujú rôzne situácie, vyrábajú postery, schémy, diskutujú. V pracovnom zošite je priestor aj na vyjadrenie vlastných názorov, myšlienok, vytvorenie vlastných poznámok.

K pracovnému zošitu pre žiaka sú vytvorené aj metodický materiál ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY PDF..

Autorky sú renomované odborníčky v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky, ktoré sa dlhodobo zaoberajú témou morálneho usudzovania mladých ľudí. Svoje poznatky a skúsenosti prepracovali do podoby aktivít, ktoré sú koncipované podľa požiadaviek ŠVP a usporiadané do ročníkov. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne spracovania do podoby učebnej pomôcky pre žiakov druhého stupňa ZŠ.

VÝHODY

  • Reflektuje aktuálne školské a celospoločenské etické problémy,
  • Nadväznosť na problémy v ostatných vyučovacích predmetoch,
  • Možnosť používať pracovný zošit počas niekoľkých ročníkov,
  • Nadväznosť a gradácia tém, ktoré podporujú rozvoj etickej roviny osobnosti.

Pracovný zošit s metodickými poznámkami vznikol ako kvalitne spracovaný doplnkový učebný materiál pre žiakov a učiteľov. Takáto (najmä metodická) podpora na učebnicovom trhu dlhší čas absentovala. Svieže a pestré zadania úloh, ďalšie rozmanité aktivity, práca s príbehmi atď., ako aj premyslená metodická podpora pomáhajú rozvíjať osobnosť, sociálne vzťahy a vzťah k sebe, vzťah k hodnotám, k ochrane prírody a láske k nej.

Pracovný zošit Etická výchova pre 5. – 9. ročník ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými autori, metodikmi a pedagógmi. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Obsah diela (kapitoly a podkapitoly):

5.ročník:

1. Spravodlivá odmena: Kto si zaslúži odmenu? - Čestnosť
2. Oslovovanie: Ako oslovovať dobrého priateľa - Priateľstvo
3. Vlastnosti dobrého kamaráta: Kufor - Priateľstvo
4. Komunikácia medzi priateľmi: Náš spoločný autobus - Priateľstvo
5. Riešenie ťažkých situácií: Jaskyňa - Sebaovládanie
6. Prekonanie strachu: Spiaci lev - Sebaovládanie
7. Ekologický projekt: Strom života - Zodpovednosť

6.ročník:

8. Čestné konanie: Ako byť čestný - Čestnosť
9. Prejavenie súcitu: Čo by mal povedať dobrý kamarát? - Priateľstvo
10. Spoločenská empatia: Spoločenská empatia - Priateľstvo
11. Dynamika emócii: Tlakový hrniec - Sebaovládanie
12. Zodpovedné konanie: Opustené šteniatko - Zodpovednosť
13. Rodina, v ktorej žijem: Práva a povinnosti členov rodin - Zodpovednosť
14. Zodpovednosť:Test zodpovednosti - Zodpovednosť

 

7.ročník:

15. Klamstvo: Oklamanie učiteľa - Čestnosť
16. Pomoc priateľovi: Čo urobiť - Priateľstvo
17. Priateľstvo: Udržanie priateľstva - Priateľstvo
18. Silné a slabé stránky: Ak chceš, tak do dokážeš - Sebaovládanie
19. Láska a hodnoty: Láska a rebríček hodnôt - Sebaovládanie
20. Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami: Rozprávka o nerozhodnej princeznej - Zodpovednosť
21. Pravidlá a hodnoty v rodine: Pravidlá a hodnoty v rodinnom živote - Zodpovednosť

8.ročník:

22. Pravdovravnosť: Motívy môjho konania - Čestnosť
23. Úcta k ľuďom: Môj postoj k... - Čestnosť
24. Dobrý priateľ: Dobrý priateľ - Priateľstvo
25. Empatia: Empatická analýza - Priateľstvo
26. Rebríček hodnôt: Môj rebríček hodnôt - Priateľstvo
27. Fyzické a psychické zdravie: Čo prospieva a čo škodí nášmu zdraviu - Zodpovednosť
28. Materiálne a nemateriálne hodnoty: Konzumizmus - Zodpovednosť

9.ročník:

29. Partnerské vzťahy: Mýty o partnerstveČestnosť
30. Roly chlapca a dievčaťa: Roly chlapca a dievčaťa - Priateľstvo
31. Škodlivé vplyvy alkoholu a drog: Príbeh o LaureSebaovládanie
32. Konflikty: Riešime konfliktySebaovládanie
33. Závislosti: Vieš odolaťSebaovládanie
34. Voľný čas: Môj voľný časZodpovednosť
35. Zodpovednosť na internete - Youtuber - Zodpovednosť

Autor: Doc. PaedDr. Jitka Derková, PhD.
          Mgr. Štefánia Ferková, PhD.

Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti:

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: Etická výchova
Počet strán: 64
Rozmer (mm): A 4
Hmotnosť (g): -

VÝHODNÁ PONUKA PRE UČITEĽA
Zabezpečte si k pracovným zošitom Etická výchova pre 5.-9.ročník aj nápomocný materiál pre pedagóga: ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY.

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÝ MATERIÁL PRE UČITEĽA ETICKÁ VÝCHOVA PRE 5.-9.ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY*

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU ZADARMO

Etická výchova pre 5-9.ročník ZŠ

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.