ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ

ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ

Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ základných škôl obsahuje komplexný súbor aktivít v súlade s iŠVP pre prvý ročník ZŠ ako zaujímavý a účelný doplnok pre každého prváka na hodiny Etickej výchovy. Zameriava sa na rôzne vzdelávacie oblasti: medziľudské vzťahy, prvky prosociálnosti, ľudská dôstojnosť, pozitívne hodnotenie a naša rodina a žiaci sa v ňom oboznamujú s vybranými oblasťami prostredníctvom atraktívnych aktivít ako práca s príbehom, pohybové aktivity, kreslenie, dopĺňanie, vyfarbovanie, strihanie či lepenie.

4,50 € s DPH

5 € s DPH Zľava 0,50 €

ISBN: ISBN 978-80-8091-667-1

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO METODICKÉ POZNÁMKY K ETICKEJ VÝCHOVE - 1. ROČNÍK ZŠ

*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

MŠVVaŠ SR prípisom zo dňa 12. 10. 2020 vydalo odporúčaciu doložku pod číslom 2020/15239:8-A2201 k didaktickému prostriedku Etická výchova pre 1. ročník ZŠ od autorky: PhDr. Eva Farkašová, CSc., a zaradilo ho do registra didaktických prostriedkov s odporúčacou doložkou. 

odorucane

Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1.ROČNÍK ZŠ je určený pre žiakov a učiteľov prvého ročníka ZŠ ako doplnok na hodiny etickej výchovy. Námety môžu využiť aj rodičia či vychovávatelia ŠKK. Všetky aktivity v pracovnom zošite sú koncipované tak, aby viedli k dosahovaniu výkonových a obsahových štandardov iŠVP z etickej výchovy pre 1. ročník ZŠ.

PhDr. Eva Farkašová, CSc, je vysoko erudovaná autorka, ktorá sa venuje vedecko-výskumnej práci v oblasti vývinovej, pedagogickej a kognitívnej psychológie nadania a psycholingvistiky. Jednou z oblastí jej odborného zamerania je práca s deťmi predškolského a školského veku. Zvolení lektori sú garanciou vysokej obsahovej a didaktickej úrovne.

VÝHODY

Pracovný zošit ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ vznikol v spolupráci s kvalitnými metodikmi a pedagógmi. Je to prvý zošit zo série pre 1. – 4. ročník ZŠ. Tento materiál výrazne pomôže pri dosahovaní obsahových a výkonových štandardov a výchovno-vzdelávacích cieľov etickej výchovy.

Obsah diela (kapitoly a podkapitoly):
1. Predstav seba: To som ja!
2. Priateľstvo: S kým sa kamarátim?
3. Pochvala: Najsladšia mandarínka
4. Pozdrav: Ako sa zdravíme?
5. Vďačnosť, ospravedlnenie: Čarovné slová prosím, ďakujem, prepáč
6. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede cez prestávku
7. Pravidlo v skupine: Pravidlá v triede počas hodiny
8. Dodržiavanie pravidiel: Moje lepšie a horšie JA
9. Úcta: Čo sa mi páči na iných?
10. Vďačnosť: Darček k narodeninám
11. Vďačnosť: Vianočný stromček
12. Dodržiavanie pravidiel: Čo by sme nemali robiť?
13. Rešpekt: Reťaz sily a dobra
14. Spolupráca: S čím sa radi hráme?
15. Spolupráca: Čo spolu robíme?
16. Úcta: Mám rád zvieratká
17. Úcta: Príroda a ja
18. Medziľudské vzťahy: Ako sa správam k starším?
19. Moja hodnota: Moje zdravie
20. Sebaovládanie: Telefón
21. Sebaovládanie: Moje domáce zvieratko
22. Pozitívne hodnotenie: Pochvala a odmena
23. Vlastnosti iných: Chcem byť ako ty!
24. Pozitívne vlastnosti: My a kamaráti
25. Ja: Moje narodeniny
26. Rodina: Moja rodina
27. Povinnosti: Ako doma pomáham?
28. Pravidlá: Pravidlá v rodine
29. Pomoc v rodine: Starostlivosť rodičov

Autor: PhDr. Eva Farkašová, CSc.

Ilustrátori, prekladatelia, recenzenti: 

PaedDr. Oľga Krížová
Mgr. Ivan Podmanický, PhD.
PaedDr. Eva Raffajová
Mgr. Jana Škrhová

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: Etická výchova
Počet strán: 32
Rozmer (mm): A 4
Hmotnosť (g): -

PONUKA PRE UČITEĽA

Zabezpečte si k pracovným zošitom Etická výchova pre 1. ročník aj nápomocný materiál pre pedagóga: ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY - PDF

PRI OBJEDNÁVKE 10 A VIAC KUSOV PRACOVNÉHO ZOŠITA - ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - MÔŽETE ZÍSKAŤ ZADARMO ETICKÁ VÝCHOVA PRE 1. ROČNÍK ZŠ - METODICKÉ POZNÁMKY - PDF*
*AK DO POZNÁMKY V OBJEDNÁVKE UVEDIETE HESLO: METODIKA ZADARMO.

 PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Etická výchova pre 1.ročník

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.