ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ - Organická chémia, biochémia

ÚLOHY Z CHÉMIE 2 PRE GYMNÁZIÁ - Organická chémia, biochémia

NOVINKA

Zbierka Úlohy z chémie 2 pre gymnáziá je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka gymnázia so štvorročným štúdiom a žiakov 6. a 7. ročníka gymnázia s osemročným štúdiom.

10 € s DPH

11 € s DPH Zľava 1 €

ISBN: 978-80-8091-547-6

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Zbierky úloh

odporu

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:5-A1001

POPIS

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 762 učebných úloh z organickej chémie a biochémie s rôznou náročnosťou a zložitosťou. Podľa formy zadania ide o typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích.
Na konci je zaradená kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.
Žiaci môžu pracovať s publikáciou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierka úloh predstavuje dobrú pomôcku aj pre žiakov stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. A využiť ju môžu aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie.

VÝHODY

Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3A pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách. V súčasnosti nie je na trhu iný produkt s rovnakým, resp. podobným obsahom pre gymnáziá (stredné školy)

Obsah

Organická chémia

 • Úvod do organickej chémie
 • Názvoslovie organických látok
 • Uhľovodíky
 • Deriváty uhľovodíkov

Biochémia

 • Lipidy
 • Sacharidy
 • Bielkoviny
 • Nukleové kyseliny
 • Enzýmy
 • Vitamíny
 • Biochemické deje

Správne odpovede

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autori: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
            doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
            prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
            PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti: PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
                 doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD
                 RNDr. Svetozár Štefeček
                 Mgr. Jela Nociarová
                 RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.
                 prof. Ing. Karel Kolář, PhD.
Rok vydania: 2020
Jazyk: slovenský
Predmet: chémia
Počet strán: 136
Formát: B5
Hmotnosť (g): -

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Úlohy z chémie 2

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.