ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ - Všeobecná chémia, anorganická chémia

ÚLOHY Z CHÉMIE 1 PRE GYMNÁZIÁ - Všeobecná chémia, anorganická chémia

NOVINKA

Zbierka Úlohy z chémie 1 pre gymnáziá je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka gymnázií so štvorročným štúdiom a žiakov 5. a 6. ročníka gymnázií s osemročným štúdiom.

10 € s DPH

11 € s DPH Zľava 1 €

ISBN: 978-80-8091-546-9

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Zbierky úloh

odporuc

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ SR číslo 2020/8138:4-A1001

POPIS

Zbierka úloh bola vytvorená pre žiakov gymnázií ako nástroj na fixáciu vedomostí a kontrolu ich osvojenia. Obsahuje súbor 1234 učebných úloh s rôznou náročnosťou a zložitosťou zo všeobecnej a systematickej anorganickej chémie. Podľa formy zadania ide o typologicky rôzne úlohy vrátane úloh dichotomických, polytomických, úloh doplňovacích, klasifikačných či zoraďovacích a priraďovacích. Na konci je zaradená kapitola so správnymi riešeniami všetkých úloh.
Žiaci môžu pracovať s publikáciou na hodinách základného typu, pri príprave na maturitnú skúšku alebo prijímacie skúšky na vysoké školy. Zložitejšie úlohy sú vhodné pre riešiteľov chemickej olympiády.

Zbierku môžu využívať aj žiaci stredných odborných škôl chemického zamerania a študijných odborov s vyučovaním chémie ako všeobecno-vzdelávacieho základu. Rovnako aj študenti vysokých škôl, predovšetkým budúci učitelia chémie

VÝHODY

Obsah a náročnosť učebných úloh vychádza najmä zo štátneho vzdelávacieho programu, vzdelávacieho štandardu ISCED 3A pre chémiu a cieľových požiadaviek na maturitnú skúšku z chémie na gymnáziách.

V súčasnosti nie je na trhu iný produkt s rovnakým, resp. podobným obsahom pre gymnáziá (stredné školy)

Obsah

Všeobecná chémia

 • Chemické látky, sústavy látok
 • Štruktúra atómov a iónov
 • Periodická sústava prvkov
 • Názvoslovie anorganických látok
 • Chemická väzba a štruktúra látok
 • Chemické reakcie a chemické rovnice
 • Termochémia
 • Chemická kinetika a chemická rovnováha
 • Reakcie protolytické, redoxné a zrážacie

Anorganická chémia

 • Vodík, kyslík, voda, peroxid vodíka
 • Prvky s, prvky p, prvky d

Správne odpovede

ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autori: doc. RNDr. Jarmila Kmeťová, PhD.
            doc. RNDr. Marek Skoršepa, PhD.
            prof. RNDr. Peter Silný, PhD.
            PaedDr. Ivana Pichaničová, PhD.

Recenzenti: doc. RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
                   PaedDr. Dana Kucharová, PhD.
                   RNDr. Svetozár Štefeček
                   Mgr. Jela Nociarová
                   prof. Ing. Karel Kolář, PhD.

Rok vydania: 2020
Jazyk:
slovenský
Predmet:
chémia
Počet strán:
156
Formát:
B5
Hmotnosť (g):
-

PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

Úlohy z chémie 1

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.