Prvouka pre 2. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

Prvouka pre 2. ročník základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským

V pracovnej učebnici prvouky pre 2. ročník ZŠ sú zastúpené dve základné vzdelávacie oblasti podľa iŠVP: Človek a spoločnosť a Človek a príroda. Témy sú moderným a prehľadným spôsobom spracované na dvojstranách.

6,30 € s DPH

7 € s DPH Zľava 0,70 €

Kategória: Pracovné zošity

Odporúčacia doložka 2019/9789:5-A1001

Prvouka pre 2. roč. ZŠ sa nachádza na ministerskom zozname titulov hradených MŠVVaŠ SR pre školy na 1.stupni ZŠ.

Objednajte si aspoň 10 ks ľubovoľnej kombinácie pracovných učebníc prvouky pre 2. roč. ZŠ VJM a ZDARMA získate: 

  • I-S.K.Y.P.E. Metodickú príručku PrírodoVEDA - plnofarebný tlačený materiál
  • I-S.K.Y.P.E. Pracovné listy PrírodoVEDA - prístup k digitálnej verzii, z ktorej si pre žiakov môžete tlačiť ľubovoľné strany podľa potreby

Viac sa o I-S.K.Y.P.E. materiáloch dozviete TU.

| POPIS

Moderná pracovná učebnica je vytvorená v súlade s iŠVP a súčasnými didaktickými trendmi vo vyučovaní. Na prehľadných tematických dvojstranách poskytuje učiteľovi a žiakom všetky komplexne rozpracované témy učiva o človeku a prírode, ako aj o človeku a spoločnosti. Žiaci druhého ročníka ZŠ tak pomocou pracovnej učebnice získajú veľa nových informácií pri spoznávaní ich bezprostredného okolia, človeka a prírody.

Pracovná učebnica svojím spracovaním vedie žiakov k uvažovaniu nad okolitým prostredím, k hľadaniu a spracovaniu informácií, vlastnému skúmaniu a vyvodzovaniu záverov. Obsahuje množstvo obrazového materiálu a ilustrácií, ktoré rozširujú možnosti diferencovanej práce na hodinách prvouky. Pozrite si ukážku spracovaniu TU.

Pracovnú učebnicu dopĺňa podrobná metodická príručka a doplnkové CD.

 

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Mária Kožuchová, Ivana Rochovská
Rok vydania:

Jazyk: 
maďarský
Predmet: 
prvouka
Počet strán: 

Rozmer (mm): 
210 x 297
Hmotnosť (g): 
-

 

Mohlo by vás zaujímať:

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info