Vybrané slová

Vybrané slová

NOVINKA

Pracovný zošit Vybrané slová je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ, pričom vybrané a príbuzné slová sú rozdelené do ročníkov podľa iŠVP a platných učebníc slovenského jazyka. Umožňuje súbežne pracovať s platnými učebnicami slovenského jazyka.

4,90 € s DPH

VYUŽITE MNOŽSTVOVÉ ZĽAVY:

1-9 ks: 4,90 € /ks

10-20 ks: 4,41 € /ks

21 ks a viac: 3,92 € /ks

ISBN: 978-80-8091-536-0

| POPIS

Pracovný zošit je komplexný, motivujúci didaktický materiál. Slúži na upevnenie vybraných a príbuzných slov, ich precvičovanie, prehlbovanie zručnosti aplikovať ich v písomnom prejave. Didakticky pozostáva z obrázkovo-slovnej vyvodzovacej časti, na ktorú nadväzuje obrázkovo-písomné precvičenie, aplikácia, upevnenie, kontrola vedomostí.

Pracovný zošit Vybrané slová má jasnú štruktúru prepojenú s vyučovaním slovenského jazyka podľa iŠVP. Obsah pracovného zošita je didakticky koncipovaný tak, aby si žiaci prostredníctvom vizuálnych obrazov osvojili všetky vybrané slová a ich pravopis. Pri ich osvojovaní a upevňovaní Je zabezpečená dôležitá postupnosť:
- vnímanie krátkej a dlhej slabiky v slove,
- zmena tvaru slova,
- príbuzné slová,
- slovo ako slovný druh,
- slovo vo vzťahoch,
- slovo v súvislom celku.
Autorky rešpektovali princíp postupného stupňovania náročnosti, individuálneho prístupu a vytvorili priestor aj pre talentovaných žiakov.

| VÝHODY

- Pracovný zošit slúži na priebežné, komplexné precvičenie a následné upevnenie vedomostí o vybraných slovách v 3. a 4. ročníku ZŠ v rámci vyučovacích hodín, školského klubu, pri domácej príprave.
- Ide o komplexný atraktívny didaktický materiál s využitím množstva obrázkov, fotiek, ktoré pomáhajú žiakom pri zapamätávaní všetkých vybraných slov.
- Úlohy sú koncipované od najjednoduchších k zložitejším. Priestor si nájdu aj talentovaní žiaci.
- Pracovný zošit môže učiteľ a žiak využívať spolu s platnými učebnicami slovenského jazyka.

Autor: Mgr. Viera Huliačková, PaedDr. Eva Urbaneková
Rok vydania: 2019
Jazyk: slovenský
Predmet: Slovenský jazyk
Počet strán: 64
Rozmer (mm): 210 x 295
Hmotnosť (g): 

| PRELISTUJTE SI UKÁŽKU

     Vybrané slová

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info