Cestovateľská NÁSOBILKA

Cestovateľská NÁSOBILKA

Plnofarebný pracovný zošit v novom vydaní vysvetlí žiakom, čo je násobenie a delenie, názorne pracuje s jednotlivými násobilkami (v obore do 100) a prepája námety s učivom prírodovedy, slovenského jazyka, vlastivedy či informatiky. Vhodný na prácu v triede i precvičenie doma.

4,40 € s DPH

4,90 € s DPH Zľava 0,50 €

ISBN: 978-80-8091-686-2

Dostupnosť: Skladom

Kategória: Pracovné zošity

odporucane

| POPIS

Plnofarebný pracovný zošit, spracovaný v súlade s iŠVP, je určený najmä pre žiakov tretieho (čiastočne aj štvrtého) ročníka ZŠ. Nové, upravené vydanie je plnofarbne atraktívne spracované, pričom sme využili množstvo pútavých a nápomocných fotografií a ilustrácií. Poskytuje úvodné vysvetlenie procesu násobenia a delenia (prechod z obrázkov na symboly, potom na numerické sčítanie/odčítanie), množstvo príkladov (od jednoduchších k zložitejším) na precvičenie násobenia a delenia v obore malej násobilky. Používa novátorský prístup, lebo námetmi nadväzuje na rôzne vyučovacie predmety, napr. vlastivedu, prírodovedu, informatiku.

Pracovný zošit je vhodný na frontálnu i individuálnu prácu na hodinách matematiky, ale aj na doma. Úlohy pri jednotlivých násobilkách možno spojiť so zaujímavými témami z ostatných vyučovacích predmetov (vlastiveda, prírodoveda, informatika).

V pracovnom zošite sa nachádza úvodné vysvetlenie procesu násobenia a delenia (prechod z obrázkov na symboly, potom na numerické sčítanie/odčítanie) aj množstvo príkladov (od jednoduchších k zložitejším) na precvičenie násobenia a delenia v obore malej násobilky.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, na základe odporúčania Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, dňa 13. 11. 2018 vydáva odporúčaciu doložku s číslom 2018/14853:5-10K0 k didaktickému prostriedku „Cestovateľská násobilka – pracovný zošit na precvičovanie násobenia a delenia", od autorky: Mgr. Mária Števíková.

Obsah: 

Učiteľka Dvojka
Predavačka Trojka
Prírodovedkyňa Štvorka
Cestovateľka Päťka
Doktorka Šestka
Informatička Sedmička
Zoologička Osmička
Kozmonautka Deviatka
Historička Desiatka
Tabuľka násobenia

| ĎALŠIE INFORMÁCIE

Autor: Mgr. Mária Števíková

Editori: Mgr. Silvia Bodláková
            Mgr. Marián Fabián
            Mgr. Daniela Stančíková
            PaedDr. Eva Raffajová

Ilustrátor: Mgr. Art Filip Horník

Zdroje fotografií: www.shutterstock.com

1. vydanie: 2018

2. vydanie: 2020

Jazyk: slovenský

Predmet: matematika

Počet strán: 64

Rozmer (mm): 210 x 297


Hmotnosť (g): -

Odporúčacia doložka MŠVVaŠ 2018/14853:5-10K0

| PREZRITE SI UKÁŽKU

listovacia ukazka - cest.nasobilka 

bonus k PZ Cestovateľská násobilka

Metodické pokyny a výsledky k PZ Cestovateľská násobilka k dispozícii TU.

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info

Ministerské tituly

Ministerské tituly

Aktuálne informácie k príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022 nájdete TU.